1/7/09

Πολιτισμός - μάθημα δεύτερον

Πολυαγαπημένα μου παιδιά καλώς ήρθατε εις το σημερινόν μάθημα.

Προς τιμήν του δόκτορος Φλάντζα που απουσιάζει εις επιστημονικήν αποστολήν εις τα έγκατα της γης και σε συνέχεια του προηγούμενου μαθήματός μας, θα μιλήσωμεν σήμερα δια μια σημαντικότατην άποψιν του υλικού πολιτισμού. Την ανθρωπογόνον ρύπανσιν των ακτών.

Αγαπητά μου παιδιά, σας βλέπω πανέτοιμους δια τας παραλίους ακτάς και δια τα λεγόμενα κάμπινγκ, κλαμπ και τα τοιαύτα. Αυτήν την εποχήν κατεξοχήν, μόλις τελειώσουμε τα μαθήματα του πανεπιστημίου μας, θα εκδράμετε και υμείς εις τας ελληνικάς νήσους και βραχονησίδας μετά των φίλων και ερωμένων σας, ίσως ορισμένοι και με την οικογένειά σας.

Επήρατε το σακίδιόν σας, επήρατε και το αντηλιακόν σας, τας ιαπωνικού τύπου πανδόφλας ονόματι σαγιονάρας, τας ρακέτας της παρακτίου αντισφαιρίσεως. Πήρατε μαζί και το πλαστικόν φυαλίδιον γεμάτο δροσερόν ύδωρ, το ταπεράκιον γεμάτον κεφτεδάκια της θειάς σας, το πακέτον με τα σιγαρέττα, το πορνοπεριοδικόν ή την πορνοεφημερίδα σας.

Κι άλλοι ως υμείς έχουν την αυτήν ιδέαν να κατευθυνθούν εις τας παρακτίους περιοχάς ίνα δροσίσουσιν τα ελληνιστί λεγόμενας κορμάρας των. Είναι μία επιθυμία της εποχής μας σφοδρή η οποία γεννάται φυσικώς ένεκα της αυξήσεως της θερμοκρασίας.

Μην λησμονείτε όμως αγαπητοί μου μαθηταί ότι αι ακταί πρέπει να παραμείνουν αμόλυντοι από την εδική σας παρουσία -ακόμη κι αν υμείς δεν τας εβρήκατε αμόλυντους και προηγήθησαν άλλοι κάφροι.

Προσέξατε παρακαλώ όταν θα τελειώσετε την δροσιστικήν κατάδυσιν εντός των θαλασσίων υδάτων να λάβετε μαζί σας και τα βρωμοσκούπιδά σας και να τα εναποθέσετε εις τας φιλόξενας αγκάλας του ειδικού δοχείου που παραλαμβάνει απορρίματα. Μην τίθεστε παιδιά μου με την συμπεριφορά σας ομού μετά των κάφρων. Η καθαριότης των παραλιών ας είναι εφέτος ο στόχος σας όπου κι αν ελλιμενιστείτε.

Κι αν οι άλλοι πετούν τας πλαστικάς σακούλας, μην παρασύρεστε. Κι αν σβήνουσι αι γκόμεναι προκλητικά τα σιγαρέττα των εντός της παραθαλασσίου άμμου μην προκληθείτε από τας σειρήνας. Κι αν ο καφρίδης άρρην μετά του νεσκαφέος εναποθέσει το πλαστικόν ποτηράκιον εις τας αγκάλας της ακτής, μνημείο της επισκέψεώς του, μνημείο της ηλιθιότητός του εις τους αιώνας των αιώνων, μην ακολουθήσετε την οδόν της απωλείας!

Από εσάς άξια Τζατζούφια τέκνα αναμένω να δώσετε τα φώτα, το παράδειγμα, ό,τι έχετε τέλος πάντων δια την διάδοσιν των πολιστικών μας ιδεωδών!


Το μάθημά μας σήμερον τελειώνει με εν θαυμάσιον άσμα (εν είδει παρωδίας του Ιωάννου του Κασσίου, αγγλιστί Johnny Cash) δια την εναπόθεσιν των απορριμάτων εν γένει!
Σας ασπάζομαι (μόνον αν ακολουθήσατε το προηγούμενον μάθημα),

Ιφιμέδεια