11/1/10

Μαθήματα δια ντουντούκας!


http://www.youtube.com/watch?v=2J0ikG4XpTs

Λέω να δοκιμάσουμε αυτόν τον τρόπον διδασκαλίας, μπορει να ειναι αποτελεσματικός για τους μαθητάς του Παν/μιου μας...