11/1/10

Μαθήματα δια ντουντούκας!


http://www.youtube.com/watch?v=2J0ikG4XpTs

Λέω να δοκιμάσουμε αυτόν τον τρόπον διδασκαλίας, μπορει να ειναι αποτελεσματικός για τους μαθητάς του Παν/μιου μας...

18/11/09

Πώς βγάζει γλώσ.. -ουπς!- λόγο ένας βουλευτής

Είμεθα ευτυχείς διότι ζώμεν ημέρας πολιτιστικής επαναστάσεως, το κοινοβούλιον πλήρες βουλευτών εστί, εξελέγησαν δια της ψήφου του λαού και είναι σεβαστοί, πλην όμως χρειάζονται μερικά μαθηματάκια ίνα εκφέρουν λόγον σοβαρόν και ορθοφωνούμενον.

Οθεν, τολμώμεν να εισάγωμεν σειράν τινα μαθημάτων προς βουλευτάς και όσοι πιστοί -και εκλεκτοί, εννοείται- ας προσέλθουν.

Κανών 1ος.
Είς βουλευτής αναφέρεται συχνά αφήνων λεπτάς και χονδράς πορδ.. -ουπς!- νύξεις απαξιωτικάς εναντίον τέως βουλευτών, οι οποίοι ευρίσκονται εκτός Βουλής (και βολής) κατά την περίοδον εκφοράς του/των λόγων του.

Κανών 2ος.
Κάθε τρεις και λίγο τελειώνει τας φράσεις του με έντονα θαυμαστικά, τύπου "ερε, ποιος είμαι ΕΓΩ!", αυτοθαυμαζόμενος ωσάν να ευρίσκεται προ του καθρέπτου του λουτρού του.

Κανών 3ος.
Στηρίζει ολόκληρο το οικοδόμημα της ομιλίας του εις Εν και μοναδικόν σαθρόν υπόβαθρον, τουτέστιν εις Μίαν ανακρίβειαν, ουτως ειπείν. Με την μέθοδον αυτήν ολόκληρος ο λόγος είναι για τα μπάζα μεν, αλλά δικαιολογεί την ύπαρξιν αυτού εν τω Κοινοβουλίω -εις τους ψηφοφόρους του την δικαιλογεί, εννοείται.

Κανών 4ος.
Διαπράττει συστηματικώς σφάλματα, ούτως ώστε να δίδει αφορμήν εις ετέρους βουλευτάς να τον διορθώνουν σπαταλώντες πολύτιμον χρόνον. Η μέθοδος αύτη είναι εξαιρετική δια την εικόναν του βουλευτού, επειδή δύναται να επιδειχθεί επιτυχώς εις τους ψηφοφόρους του λέγων π.χ. "η ομιλία μου συνεζητήθη επί τρίωρον εις το Κοινοβούλιον".

Κανών 5ος.
Δημιουργεί ανατριχιαστικούς συνειρμούς μέσω των επιχειρημάτων τα οποία χρησιμοποιεί, οπότε, πολλοί βουλευταί αποσύρονται ριγώντες εκ της αιθούσης, εγκαταλείποντες το πεδίον ελεύθερον δι αυτόν ίνα αναπτύξει οποιαδήποτε εκφραστική ανοησία χαλβαδιάζων τας κάμερας της τιβι.

Κανών 6ος.
Κάπου κάπου, αμολά εν είδει σφενδόνης μερικά γεώμηλα εκπορευόμενα εκ δελτίων ειδήσεων αμφιβόλου ποιότητος εντύπων, ίνα διατηρήσει ζωηρόν το ενδιαφέρον δια την ομιλίαν του -"βρε, τι άλλο θα βρει να πει ο πανύβλαξ"...

Κανών 7ος.
Ο χρυσούς κανών παντός βουλευτού -και παντός καιρού- είναι η συχνότατη επανάληψις του επιθέτου "συνάδελφοι" ή, επιπροσθέτως, "αγαπητοί συνάδελφοι". Με την χρήσιν αυτήν, οι μεν παλαιοί και σοφοί βουλευταί προσπαθούν να ανυψώσουν τους νεοτέρους εις το ύψος το οποίον απαιτεί ο βουλευτικός θώκος, οι δε νέοι βουλευταί προσπαθούν να αρθούν εις το ύψος των παλαιών και σοφών βουλευτών σταυροκοπούμενοι εσωτερικώς -"μωρέ ποιος είμαι Εγω" και "δόξα τω Θεώ που βολεύτηκα" ψιθυρίζοντες εις τον εαυτόν των.

Κανών 8ος.
Ο καλός βουλευτής οφείλει να έχει όραμα και φαντασίαν -επιστημονικήν και βάλε- οπότε, ευκαιρίας δοθείσης (αλλά και μη δοθείσης) δεν διστάζει να ομιλεί δια πράγματα εξωφρενικά -και εξωγήινα, εννοείται.

Κανών 9ος.
Το κυριότερο σημείο της ομιλίας του το αφήνει δια το τέλος, δηλαδή ξεκινά να το αναπτύσσει ακριβώς την στιγμήν κατά την οποίαν χτυπά το καμπανάκι "τέλος χρόνου" και ο Πρόεδρος της Βουλής τον παροτρύνει "μα, τελειώνετε κ. συναδελφε, επιτέλους!" λέγων. Η μέθοδος αύτη είναι αλάνθαστος, διότι δίδει την δυνατότητα να εξηγήσει εις τους ψηφοφόρους του ότι "εγώ ήθελα να τα πω, αλλά ο Πρόεδρος με ημπόδισεν".

-->> Εις τους άνωθεν ανεπτυγμένους κανόνες, δύναται να προσθέσει καθείς εκ των μαθητών και ετέρους σημαντικούς κανόνας, συμφώνως προς την άποψίν του. Αναμένουσα τας προτάσεις υμών, το μάθημα τούτο θεωρώ περαιομένον. Υποβάλατε προτάσεις παρακαλώ, ίνα βαθμολογηθείτε. Ο διατυπώνων περισσοτέρας της μιάς, αμοιφθήσεται αναλόγως.
Με τις υγείες μας!
__________________________
ΑΠΔΕΗΤ-->> υπο της συνλέκτορος Ιφιμεδείας, εις την οποίαν υποβάλλω θερμά συγχαρητήρια και καλήν σταδιοχρωμίαν-->>

Κανών 10ος. Ο βουλευτής πρέπει να καταθέτει όσον το δυνατόν περισσότερας επερωτήσεις ζητών τον κοινοβουλευτικόν έλεγχον. Αι επερωτήσεις αύται συνηθίζεται να γίνονται επί γελοίων θεμάτων με προφανήν απάντησην ή με θεματολογία σχετικη με συμφέροντα θιγομένου ιδιώτη.

Πλείστοι όσοι βολευταί ήδη εφαρμώζουν επιπλέον εν θαυμάσιον σύστημα: ένω έχουν κάμει επερώτηση και αυτή ηπαντήθη, την ξανακάμνουν μετά το πέρας μικρού χρον. διαστήματος αντιγράφοντας αυτολεξεί το κείμενον της πρώτης! Εξαιρετικά οικονομικόν μη μου πείτε;

Το σύστημα αυτό έχει πολλά πλεονεκτήματα, το μεγαλύτερον των οποίων είναι ότι εις το προσεχές προεκλογικόν φυλλάδιον ο βουλευτής επικαλείται μεγάλην δραστηριότηταν επερωτήσεων προς όφελος των υποστηρικτών του!!

9/11/09

Social Behavior-Lesson 1

Λατρεμένοι μου φοιτητές, διψασμένα για μάθηση παιδιά,
βλέπω στα αθώα σας μάτια τον πόθο για γνώση. Σα σφουγγάρια είστε έτοιμα να ρουφήξετε τις γνώσεις που το πανεπιστήμιο αυτό θα σας προσφέρει. Επειδή αγαπώ τα νέα παιδιά (ιδίως αγόρια ηλικίας 25 με 55, ηλιοκαμένα και έτοιμα για όλα) σήμερα στο μάθημα κοινωνικής συμπεριφοράς που σας διδάσκω, θα σας μιλήσω για κάποιες βασικές αρχές και αξίες που απαιτούμε να τηρούν οι σπουδαστές αυτής εδώ της σχολής.
Και ξεκινώ....
Όταν θέλουμε να χασμουρηθούμε ή να βήξουμε, και βρισκόμαστε σε δημόσιους χώρους ή μαζικά μέσα μεταφοράς, βάζουμε πάντα το χεράκι μπροστά στο στοματάκι μας. Και το κάνουμε αυτό για δύο λόγους, 1) για να μη βλέπουν οι συνεπιβάτες μας αν έχουμε σφραγίσματα και κουφάλες, και 2) για να μη σκορπίζουμε τα μικρόβια μας στους άλλους. Αυτή είναι η αρχή του σεβασμού προς το πλησίον. Στο ίδιο πλαίσιο, είναι απαραίτητο να πλενόμαστε τακτικά και να αλλάζουμε εσώρουχα αλλά και να φορούμε καθαρά ρούχα. Γιατί η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά. Και ναι μεν εμάς δε μας αρέσουν τα μισά πράγματα, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε τους άλλους και να μη τους επιφέρουμε άθελα μας αναγουλίαση και εμετό.

Σε δημόσιες υπηρεσίες και γενικότερα σε συναναστροφές μας με άλλους, ξεκινούμε πάντα με χαμόγελο και με ευγένεια. Πάντα μιλάμε στον πληθυντικό. Εξαντλούμε την υπομονή μας αλλά προσοχή, αν έχουμε πέσει σε στριμάδι που έχει το διάλο μέσα του, άνθρωπο κακό (συνήθως συναντάται σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία), αφού εξαντλήσουμε αποθέματα ευγένειας και βλέπουμε ότι δε πάει άλλο, τότε και μόνο τότε επιδιδόμαστε σε προφορική επίθεση, όπου και μπορούμε να το γυρίσουμε στον ενικό (πχ "τι είπες μωρή φακλάνα, μη σου δώσω το λιγδιασμένο σου μαλλί να το φας") και μόνο ως τελευταία λύση επιτιθόμαστε και με τράβηγμα μαλλιών, χαστούκια, μπουνιές και κλωτσιές. Βέβαια αυτό μπορεί να μας οδηγήσει και σε φυλάκιση (σε άλλο μάθημα θα δούμε πως να κάνουμε φιλίες ουσιαστικές με άλλους κρατούμενους σε σωφρονιστικά ιδρύματα). Τέλος καλά μου παιδιά, όταν είμαστε σε ταξί και ο ταξιτζής μας κλέβει ασύστολα και μπροστά στα μάτια μας, αφήνουμε διακριτικά στο πίσω κάθισμα ένα πουγκί με τσόφλια αυγών, ψαροκόκαλο και τρίχες από κουνάβι, και το βάζουμε στα πόδια χωρίς να πληρώσουμε.

Αυτά τα βασικά για σήμερα. Σας παρακαλώ μελετήστε γιατί θα σας εξετάσω και δε θα ήθελα να κόψω κανέναν. Πέρσι ένας συμφοιτητής σας που δεν έδινε την απαιτούμενη προσοχή στο μάθημα, βρέθηκε με χειροπέδες γυμνός στο υπόγειο της οικίας μου για 4 μέρες ως τιμωρία. Περάσαμε τζιτζι.

Νιαου!

6/11/09

πολιτιζμικη επαναστασης #Α'

Αν και βλέπω πολλους καθηγητάς και καθηγητρίας πολιτιζμου εντος του πανεπιστηθίου τούτου, δράττομαι της ευκαιρίας να αφήσω επαόριστον κατά μέρος τας σκούπας και τα φαράσια της υπουργού λάντζας και καθαριότητος και να ανακατευτώ επίσης σε αυτο το εξαίσιον πολιτιζμικον χαρμάνι. Εχουν και αι λαντζέρισσαι ψυχήν -νομιζω.

1. Ο πολιτιζμός είναι το ήμισυ του παντός. Το άπαν είναι η ενημέρωσις. Αν δεν γνωρίζομεν πώς βγάζουν φράγκα (όποιο νόμισμα εχουν τεσπα εκει πέρα) τα παιδακια πρώιμης σχολικης ηλικίας, ε, καιρός να το γνωρίσωμεν:

Εν μέτρον, το οποίον προτείνομεν να εφαρμοσθεί δια Νόμου τάχιστα προς τον σκοπόν αναθέρμανσης των οικονομικών της μέσης ελληνικής οικογενείας, είναι η εξαγωγή των νεαρών βλαστών εις το σφυρί. Για οικονομία χρόνου, ας χρσιμοποιήσουν το άζμα τούτον με προτεινόμενους βασικούς στίχους: «φέρε λεφτά βλάκα»

2. Ο πολιτιζμός είναι το ήμισυ του παντός και το έτερον ήμισυ είναι η θρησκεία. Αρα, επόμενον είναι να βαπτίζονται όλοι. Οδηγίαι βαπτίσεων εντός του βιδέου:

Επειδή το βίδεον αυτο δεν έχει ήχον, μπορείτε να βάλετε να παίζει το πρώτον βίδεον και να επαναλαμβάνετε μέχρι τελικής πτώσεως το δεύτερον βίδεον. Καλο;

3. Ο πολιτιζμός είναι το ήμισυ του παντός. Το έτερον ήμισυ είναι η θρησκεία. Το άπαν είναι η ενημέρωσις. Τι μένει άλλο λοιπόν δια την ευτυχίαν του ανθρώπου; Η μάσα, φυσικά, πράγμα το οποίον καλώς γνωρίζουν οι ωορρίπται των Εξαρχείων -φανατικοί ομελετισταί, υποθέτω. Η πρόβα τζενεράλε όμως, την οποίαν επεχείρησαν δια ρίψεως ωών εις την κυριαν Σώτην, παρεξηγήθη τα μάλα απο τους θαυμαστάς της συγγραφέως ταύτης. Καλά, διερωτώμαι, νηστικήν τη θέλουσι την γυναίκαν; (και δεν είναι και παχεία)

4. Δεν έχει παρακάτω για σήμερον. Μελετήξτε καλώς, άλλως όλοι ομού μετά του κηδεμόνος σας. Αμήν. (καιρό εχω να ίδω κηδεμόνα)

_______________________
ανευρεσης βιδέων:
1. http://www.youtube.com/watch?v=6XNpal3cQTo
2. http://pestokietsi.blogspot.com/2009/11/blog-post_6287.html

27/10/09

Ζώδια πόδια και άλλα βόδια.

ΚΡΙΟΣ
Το σουφλέ που δοκιμάσατε σας έπεσε βαρύ. Αποφύγετε αυτό το μήνα τις ντομάτες γιαλατζί και τις βραστές αγριαγκινάρες. Τα οικονομικά σας θα δεχτούν άνοδο, αλλά γρήγορα θα ξαναμείνετε πανί με πανί καθώς θα χάσετε όλα σας τα χρήματα πληρώνοντας το νοσοκομείο για την πλύση στομάχου από το σουφλέ. Αυτό το μήνα ετοιμαστείτε να δεχτείτε μια φιλική επίσκεψη από φίλο σας που βγήκε με ελικόπτερο από την φυλακή ενώ θα ανακαλύψετε πως στο εξαιρετικό ντελιβεράδικο που ανακαλύψατε, οι υπάλληλοι φτύνουν μέσα στις πατάτες.
.

ΤΑΥΡΟΣ
Μην ξεχάσετε να απλώσετε τα ρούχα σας. Το κλειδί που χάσατε βρίσκεται στο τραπεζάκι του χώλ ,κάτω απο την Εσπρέσσο. Αρχίστε από τώρα να ψάχνετε καινούρια δουλειά καθώς το αφεντικό σας θα αποδειχτεί νονός της νύχτας και θα πάει φυλακή. Στα ερωτικά σας, θα κάνετε μία μεγάλη στροφή προς την ομοφυλοφιλία, εκτός και αν είστε ήδη ομοφυλόφιλος. Σε αυτή την περίπτωση μην εκπλαγείτε αν συνάψετε ερωτική σχέση με άτομο του αντίθετου φύλλου. Προσέξτε τα φανάρια καθώς περνάτε τον δρόμο. Με τον Γρηγόρη, προχωράμε, με τον Σταμάτη, σταματάμε.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Αυτός που σας χάραξε με κλειδί το καινούριο σας αυτοκίνητο, ονομάζεται Δημήτριος Παπαχατζιβλακοπουλάκης και βρίσκεται στην οδό Γιαταγάννη 16, πέμπτος όροφος. Τηλ: 211-54567754. Η πανσέληνος αυτής της βδομάδας θα επηρεάσει τα τρόφιμα του ψυγείου σας, άρα μην εκπλαγείτε αν τα βρείτε λίγο ποιο πράσινα από άλλες φορές. Ο Ερμής, που βρίσκεται και αυτός ανάδοχος του Κρόνου θα έχει ως αποτέλεσμα να χαλάσει το κομπιούτερ σας από ιό, πράγμα που μάλλον σημαίνει πώς πρέπει να αυξήσετε τα μπακάπ από τον σκληρό σας . Ο Γιώργος Παπανδρέου θα ανακοινώσει νέους έκτακτους φόρους.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Ο γείτονας, σας κακολογεί πίσω από την πλάτη σας , αλλά και εσείς δεν πάτε πίσω. Μπορείτε να του βάλετε τσίχλα στην κλειδαριά του αυτοκινήτου του. Θα σας συμβούλευα αυτό το μήνα να αποφύγετε την παιδική πορνογραφία από το διαδύκτιο, αλλά και τις τηλεφωνικές φάρσες. Επίσης, προσέξτε πάρα πολύ όταν κουβαλάτε τις σακούλες σκουπιδιών να μην λερώσουν το ασανσέρ, ενώ η ταινία που θέλετε να νοικιάσετε εδώ και τρεις βδομάδες από το βιντεοκλάμπ συνεχίζει να είναι νοικιασμένη. Αποφύγετε στο μέλλον να την νοικιάσετε γιατί είναι μούφα. (δολοφόνος είναι η γυναίκα του. Αυτή τα έχει σχεδιάσει όλα).

ΛΕΩΝ
Αυτός ο μήνας είναι ο κατάλληλος για να κάνετε την ληστεία στην τράπεζα που είχατε προγραμματίσει. Ακόμα καλύτερη επιτυχία θα έχει αν πάρετε μαζί σας και κάποιον που να ανήκει στο ζώδιο του Ζυγού. Η επιτυχία σας στον ερωτικό τομέα θα γίνει ακόμα καλύτερη εάν αποφασίσετε να πλένετε τα δόντια σας, ενώ ήρθε ο καιρός να κάψετε το κόπνισμα. Ναι, σωστά το έγραψα.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Την ώρα που θα κοιμάστε θα δεχτείτε ένα ενοχλητικό τηλεφώνημα από την ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ για ενημέρωση των πιστωτικών καρτών της. Αποφύγετε να τους απαντήσετε και το καλύτερο που σας συμβουλεύω είναι να πείτε «περιμένετε παρακαλώ» αφήνοντας το τηλέφωνο ανοιχτό. Μετά από δύο τηλεφωνικές προσπάθειες θα σταματήσουν να σας ενοχλούν και θα μπορέστε να κοιμηθείτε. Επίσης αν δεν θέλετε να βρεθείτε κατηγορούμενος για το χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου αποφύγετε και οποιοδήποτε σχολιασμό μέσα στο μπλόγκ του McManus.

ΖΥΓΟΣ
Τίποτα το συγκλονιστικό δεν θα συμβεί σε εσάς και η ζωή σας θα παραμείνει μια βαρετή ρουτίνα με πολύ ανία όχι μόνο αυτό το μήνα αλλά και γενικά. Εκτός αν έχετε προγραμματίσει κάποια ληστεία. Σε αυτήν την περίπτωση περιμένετε νέα από κάποιον με ζώδιο Λέοντα. Σας συμβουλεύω να δεχτείτε κάθε πρόταση καθώς έτσι η οικονομική σας κατάσταση θα ανέβει κατακόρυφα. Τι σημασία θα έχει αν σας κυνηγάει μετά όλη η αστυνομία; Αποφύγετε να φοράτε κουκούλα. Ένα καπέλο τζόκεϊ είναι πάντα της μόδας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αν κάποιος άγνωστος σας χαρίσει ξαφνικά λουλούδια είναι γιατί τον άγγιξε το Impuls. Προς το παρόν ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο ταξίδι στον αγύριστο, αλλά θυμηθείτε πώς τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Το καλύτερο λοιπόν είναι να αφήστε τις τσιγκουνιές και να μοιράσετε την περιουσία σας στους φτωχούς. Στην συνέχεια το ταίρι σας θα παντρευτεί σύντομα τον άνθρωπο που αντιπαθούσατε ενώ τα παιδία σας θα καταλήξουν αλκοολικά. Λυπάμαι, θα σας έγραφα χαρούμενα πράγματα εδώ πέρα, αλλά κανείς δεν σας υποχρεώνει να τα πιστέψετε. Οπότε είμαστε φίφτι φίφτι.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Το χασίσι που με τόσες θυσίες και βάσανα είχατε αγοράσει τελειώνει. Μην φοβάστε όμως. Κάντε μία βόλτα στην Ομόνοια και αναζητήστε τον Αμπντούλ. Σύντομα επίσης θα βρεθείτε να αλλάξετε απορρυπαντικό ρούχων καθώς αυτό που ήδη έχετε σας προκαλεί αλλεργία. Τα ερωτικά σας δεν πάνε πολύ καλά. Αλλάξτε το επίθετο σας σε Κουφοβρασόπουλος και κάντε μια εγχείρηση ανοιχτής καρδίας.


CLUB SANDWICH

3 φέτες ψωμί για τοστ, τυρί γκούντα, ζαμπόν, μπούτι Fouantre, γαλοπούλα Fouantre, μαρούλι, ντομάτα sauce, Roma Pizza με τηγανητές πατάτες.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Είχε αιγόκερω την μέρα που σε γνώρισα. Για αυτό, βγαίνοντας από το σπίτι μην ξεχάστε να πάρετε μαζί σας ένα ζευγάρι κάλτσες αντί σκούφου για να καλύψετε τα κέρατα σας. Χαμηλώστε τη μουσική στο I pod σας καθώς θα ενοχλήσει το διπλανό σας και που κάτι τέτοιο σύμφωνα με την Θεωρία του Χάους θα επιφέρει στο μέλλον τεράστιες οικολογικές καταστροφές.


ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Ο Κρόνος που βρίσκεται πίσω από τον Άρη, που βρίσκεται πάνω από την Αφροδίτη, και σκεπάζει τον Δία που το έκανε με του Ερμή περνώντας πάνω από την Σελήνη την παλιά καθυστερημένη ηρωίδα της Λάμψης θα σας φέρει δυσκοιλιότητα. Καθίστε σπίτι σας, παραγγείλετε κινέζικό και δώστε καλό πουρμπουάρ στον ντελιβερά, αν δεν θέλετε στην επόμενη ζωή σας να γεννηθείτε μύκητας στην μασχάλη του Μητσοτάκη.
:
ΙΧΘΕΙΣ
Αν δείτε στον ύπνο σας ότι τρώτε μακαρόνια, ο γείτονας σας θα πάρει πολλά λεφτά.

17/9/09

Μαθήματα χωρού με την Κυρα-Φλάντζενα

Στο αποψινό μας μάθημα κορίτσια, θα μάθουμε να χορεύουμε. Παρακαλώ, ακολουθήστε προσεκτικά τις κινήσεις μου...

27/8/09

Αυτός δέν είναι άνθρωπος, είναι η Micrososft!

Μεγάλην ρατσιστικήν γκάφαν της Μicrosoft όταν εις την πολωνικήν έκδοσις της διαφήμισεως της αντικατέσθησε έναν άνθρωπον απο έναν ηλίθιο λευκό άντρα.


(διαβάσθε εδώ την είδησιν εις φτηνήν δημοτικήν.)
Εμείς αντιθέτως εις την Τζατζουφίαν δεν αποσείραμεν την διαφήμισιν της Microsoft, αλλά την επαναφέραμεν επανορθώνωντας την γκάφαν, ωστε να μην μπορούν να μας χαρακτηρίσουν ως ρατσιστέ.