18/11/09

Πώς βγάζει γλώσ.. -ουπς!- λόγο ένας βουλευτής

Είμεθα ευτυχείς διότι ζώμεν ημέρας πολιτιστικής επαναστάσεως, το κοινοβούλιον πλήρες βουλευτών εστί, εξελέγησαν δια της ψήφου του λαού και είναι σεβαστοί, πλην όμως χρειάζονται μερικά μαθηματάκια ίνα εκφέρουν λόγον σοβαρόν και ορθοφωνούμενον.

Οθεν, τολμώμεν να εισάγωμεν σειράν τινα μαθημάτων προς βουλευτάς και όσοι πιστοί -και εκλεκτοί, εννοείται- ας προσέλθουν.

Κανών 1ος.
Είς βουλευτής αναφέρεται συχνά αφήνων λεπτάς και χονδράς πορδ.. -ουπς!- νύξεις απαξιωτικάς εναντίον τέως βουλευτών, οι οποίοι ευρίσκονται εκτός Βουλής (και βολής) κατά την περίοδον εκφοράς του/των λόγων του.

Κανών 2ος.
Κάθε τρεις και λίγο τελειώνει τας φράσεις του με έντονα θαυμαστικά, τύπου "ερε, ποιος είμαι ΕΓΩ!", αυτοθαυμαζόμενος ωσάν να ευρίσκεται προ του καθρέπτου του λουτρού του.

Κανών 3ος.
Στηρίζει ολόκληρο το οικοδόμημα της ομιλίας του εις Εν και μοναδικόν σαθρόν υπόβαθρον, τουτέστιν εις Μίαν ανακρίβειαν, ουτως ειπείν. Με την μέθοδον αυτήν ολόκληρος ο λόγος είναι για τα μπάζα μεν, αλλά δικαιολογεί την ύπαρξιν αυτού εν τω Κοινοβουλίω -εις τους ψηφοφόρους του την δικαιλογεί, εννοείται.

Κανών 4ος.
Διαπράττει συστηματικώς σφάλματα, ούτως ώστε να δίδει αφορμήν εις ετέρους βουλευτάς να τον διορθώνουν σπαταλώντες πολύτιμον χρόνον. Η μέθοδος αύτη είναι εξαιρετική δια την εικόναν του βουλευτού, επειδή δύναται να επιδειχθεί επιτυχώς εις τους ψηφοφόρους του λέγων π.χ. "η ομιλία μου συνεζητήθη επί τρίωρον εις το Κοινοβούλιον".

Κανών 5ος.
Δημιουργεί ανατριχιαστικούς συνειρμούς μέσω των επιχειρημάτων τα οποία χρησιμοποιεί, οπότε, πολλοί βουλευταί αποσύρονται ριγώντες εκ της αιθούσης, εγκαταλείποντες το πεδίον ελεύθερον δι αυτόν ίνα αναπτύξει οποιαδήποτε εκφραστική ανοησία χαλβαδιάζων τας κάμερας της τιβι.

Κανών 6ος.
Κάπου κάπου, αμολά εν είδει σφενδόνης μερικά γεώμηλα εκπορευόμενα εκ δελτίων ειδήσεων αμφιβόλου ποιότητος εντύπων, ίνα διατηρήσει ζωηρόν το ενδιαφέρον δια την ομιλίαν του -"βρε, τι άλλο θα βρει να πει ο πανύβλαξ"...

Κανών 7ος.
Ο χρυσούς κανών παντός βουλευτού -και παντός καιρού- είναι η συχνότατη επανάληψις του επιθέτου "συνάδελφοι" ή, επιπροσθέτως, "αγαπητοί συνάδελφοι". Με την χρήσιν αυτήν, οι μεν παλαιοί και σοφοί βουλευταί προσπαθούν να ανυψώσουν τους νεοτέρους εις το ύψος το οποίον απαιτεί ο βουλευτικός θώκος, οι δε νέοι βουλευταί προσπαθούν να αρθούν εις το ύψος των παλαιών και σοφών βουλευτών σταυροκοπούμενοι εσωτερικώς -"μωρέ ποιος είμαι Εγω" και "δόξα τω Θεώ που βολεύτηκα" ψιθυρίζοντες εις τον εαυτόν των.

Κανών 8ος.
Ο καλός βουλευτής οφείλει να έχει όραμα και φαντασίαν -επιστημονικήν και βάλε- οπότε, ευκαιρίας δοθείσης (αλλά και μη δοθείσης) δεν διστάζει να ομιλεί δια πράγματα εξωφρενικά -και εξωγήινα, εννοείται.

Κανών 9ος.
Το κυριότερο σημείο της ομιλίας του το αφήνει δια το τέλος, δηλαδή ξεκινά να το αναπτύσσει ακριβώς την στιγμήν κατά την οποίαν χτυπά το καμπανάκι "τέλος χρόνου" και ο Πρόεδρος της Βουλής τον παροτρύνει "μα, τελειώνετε κ. συναδελφε, επιτέλους!" λέγων. Η μέθοδος αύτη είναι αλάνθαστος, διότι δίδει την δυνατότητα να εξηγήσει εις τους ψηφοφόρους του ότι "εγώ ήθελα να τα πω, αλλά ο Πρόεδρος με ημπόδισεν".

-->> Εις τους άνωθεν ανεπτυγμένους κανόνες, δύναται να προσθέσει καθείς εκ των μαθητών και ετέρους σημαντικούς κανόνας, συμφώνως προς την άποψίν του. Αναμένουσα τας προτάσεις υμών, το μάθημα τούτο θεωρώ περαιομένον. Υποβάλατε προτάσεις παρακαλώ, ίνα βαθμολογηθείτε. Ο διατυπώνων περισσοτέρας της μιάς, αμοιφθήσεται αναλόγως.
Με τις υγείες μας!
__________________________
ΑΠΔΕΗΤ-->> υπο της συνλέκτορος Ιφιμεδείας, εις την οποίαν υποβάλλω θερμά συγχαρητήρια και καλήν σταδιοχρωμίαν-->>

Κανών 10ος. Ο βουλευτής πρέπει να καταθέτει όσον το δυνατόν περισσότερας επερωτήσεις ζητών τον κοινοβουλευτικόν έλεγχον. Αι επερωτήσεις αύται συνηθίζεται να γίνονται επί γελοίων θεμάτων με προφανήν απάντησην ή με θεματολογία σχετικη με συμφέροντα θιγομένου ιδιώτη.

Πλείστοι όσοι βολευταί ήδη εφαρμώζουν επιπλέον εν θαυμάσιον σύστημα: ένω έχουν κάμει επερώτηση και αυτή ηπαντήθη, την ξανακάμνουν μετά το πέρας μικρού χρον. διαστήματος αντιγράφοντας αυτολεξεί το κείμενον της πρώτης! Εξαιρετικά οικονομικόν μη μου πείτε;

Το σύστημα αυτό έχει πολλά πλεονεκτήματα, το μεγαλύτερον των οποίων είναι ότι εις το προσεχές προεκλογικόν φυλλάδιον ο βουλευτής επικαλείται μεγάλην δραστηριότηταν επερωτήσεων προς όφελος των υποστηρικτών του!!

9/11/09

Social Behavior-Lesson 1

Λατρεμένοι μου φοιτητές, διψασμένα για μάθηση παιδιά,
βλέπω στα αθώα σας μάτια τον πόθο για γνώση. Σα σφουγγάρια είστε έτοιμα να ρουφήξετε τις γνώσεις που το πανεπιστήμιο αυτό θα σας προσφέρει. Επειδή αγαπώ τα νέα παιδιά (ιδίως αγόρια ηλικίας 25 με 55, ηλιοκαμένα και έτοιμα για όλα) σήμερα στο μάθημα κοινωνικής συμπεριφοράς που σας διδάσκω, θα σας μιλήσω για κάποιες βασικές αρχές και αξίες που απαιτούμε να τηρούν οι σπουδαστές αυτής εδώ της σχολής.
Και ξεκινώ....
Όταν θέλουμε να χασμουρηθούμε ή να βήξουμε, και βρισκόμαστε σε δημόσιους χώρους ή μαζικά μέσα μεταφοράς, βάζουμε πάντα το χεράκι μπροστά στο στοματάκι μας. Και το κάνουμε αυτό για δύο λόγους, 1) για να μη βλέπουν οι συνεπιβάτες μας αν έχουμε σφραγίσματα και κουφάλες, και 2) για να μη σκορπίζουμε τα μικρόβια μας στους άλλους. Αυτή είναι η αρχή του σεβασμού προς το πλησίον. Στο ίδιο πλαίσιο, είναι απαραίτητο να πλενόμαστε τακτικά και να αλλάζουμε εσώρουχα αλλά και να φορούμε καθαρά ρούχα. Γιατί η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά. Και ναι μεν εμάς δε μας αρέσουν τα μισά πράγματα, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε τους άλλους και να μη τους επιφέρουμε άθελα μας αναγουλίαση και εμετό.

Σε δημόσιες υπηρεσίες και γενικότερα σε συναναστροφές μας με άλλους, ξεκινούμε πάντα με χαμόγελο και με ευγένεια. Πάντα μιλάμε στον πληθυντικό. Εξαντλούμε την υπομονή μας αλλά προσοχή, αν έχουμε πέσει σε στριμάδι που έχει το διάλο μέσα του, άνθρωπο κακό (συνήθως συναντάται σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία), αφού εξαντλήσουμε αποθέματα ευγένειας και βλέπουμε ότι δε πάει άλλο, τότε και μόνο τότε επιδιδόμαστε σε προφορική επίθεση, όπου και μπορούμε να το γυρίσουμε στον ενικό (πχ "τι είπες μωρή φακλάνα, μη σου δώσω το λιγδιασμένο σου μαλλί να το φας") και μόνο ως τελευταία λύση επιτιθόμαστε και με τράβηγμα μαλλιών, χαστούκια, μπουνιές και κλωτσιές. Βέβαια αυτό μπορεί να μας οδηγήσει και σε φυλάκιση (σε άλλο μάθημα θα δούμε πως να κάνουμε φιλίες ουσιαστικές με άλλους κρατούμενους σε σωφρονιστικά ιδρύματα). Τέλος καλά μου παιδιά, όταν είμαστε σε ταξί και ο ταξιτζής μας κλέβει ασύστολα και μπροστά στα μάτια μας, αφήνουμε διακριτικά στο πίσω κάθισμα ένα πουγκί με τσόφλια αυγών, ψαροκόκαλο και τρίχες από κουνάβι, και το βάζουμε στα πόδια χωρίς να πληρώσουμε.

Αυτά τα βασικά για σήμερα. Σας παρακαλώ μελετήστε γιατί θα σας εξετάσω και δε θα ήθελα να κόψω κανέναν. Πέρσι ένας συμφοιτητής σας που δεν έδινε την απαιτούμενη προσοχή στο μάθημα, βρέθηκε με χειροπέδες γυμνός στο υπόγειο της οικίας μου για 4 μέρες ως τιμωρία. Περάσαμε τζιτζι.

Νιαου!

6/11/09

πολιτιζμικη επαναστασης #Α'

Αν και βλέπω πολλους καθηγητάς και καθηγητρίας πολιτιζμου εντος του πανεπιστηθίου τούτου, δράττομαι της ευκαιρίας να αφήσω επαόριστον κατά μέρος τας σκούπας και τα φαράσια της υπουργού λάντζας και καθαριότητος και να ανακατευτώ επίσης σε αυτο το εξαίσιον πολιτιζμικον χαρμάνι. Εχουν και αι λαντζέρισσαι ψυχήν -νομιζω.

1. Ο πολιτιζμός είναι το ήμισυ του παντός. Το άπαν είναι η ενημέρωσις. Αν δεν γνωρίζομεν πώς βγάζουν φράγκα (όποιο νόμισμα εχουν τεσπα εκει πέρα) τα παιδακια πρώιμης σχολικης ηλικίας, ε, καιρός να το γνωρίσωμεν:

Εν μέτρον, το οποίον προτείνομεν να εφαρμοσθεί δια Νόμου τάχιστα προς τον σκοπόν αναθέρμανσης των οικονομικών της μέσης ελληνικής οικογενείας, είναι η εξαγωγή των νεαρών βλαστών εις το σφυρί. Για οικονομία χρόνου, ας χρσιμοποιήσουν το άζμα τούτον με προτεινόμενους βασικούς στίχους: «φέρε λεφτά βλάκα»

2. Ο πολιτιζμός είναι το ήμισυ του παντός και το έτερον ήμισυ είναι η θρησκεία. Αρα, επόμενον είναι να βαπτίζονται όλοι. Οδηγίαι βαπτίσεων εντός του βιδέου:

Επειδή το βίδεον αυτο δεν έχει ήχον, μπορείτε να βάλετε να παίζει το πρώτον βίδεον και να επαναλαμβάνετε μέχρι τελικής πτώσεως το δεύτερον βίδεον. Καλο;

3. Ο πολιτιζμός είναι το ήμισυ του παντός. Το έτερον ήμισυ είναι η θρησκεία. Το άπαν είναι η ενημέρωσις. Τι μένει άλλο λοιπόν δια την ευτυχίαν του ανθρώπου; Η μάσα, φυσικά, πράγμα το οποίον καλώς γνωρίζουν οι ωορρίπται των Εξαρχείων -φανατικοί ομελετισταί, υποθέτω. Η πρόβα τζενεράλε όμως, την οποίαν επεχείρησαν δια ρίψεως ωών εις την κυριαν Σώτην, παρεξηγήθη τα μάλα απο τους θαυμαστάς της συγγραφέως ταύτης. Καλά, διερωτώμαι, νηστικήν τη θέλουσι την γυναίκαν; (και δεν είναι και παχεία)

4. Δεν έχει παρακάτω για σήμερον. Μελετήξτε καλώς, άλλως όλοι ομού μετά του κηδεμόνος σας. Αμήν. (καιρό εχω να ίδω κηδεμόνα)

_______________________
ανευρεσης βιδέων:
1. http://www.youtube.com/watch?v=6XNpal3cQTo
2. http://pestokietsi.blogspot.com/2009/11/blog-post_6287.html