18/11/09

Πώς βγάζει γλώσ.. -ουπς!- λόγο ένας βουλευτής

Είμεθα ευτυχείς διότι ζώμεν ημέρας πολιτιστικής επαναστάσεως, το κοινοβούλιον πλήρες βουλευτών εστί, εξελέγησαν δια της ψήφου του λαού και είναι σεβαστοί, πλην όμως χρειάζονται μερικά μαθηματάκια ίνα εκφέρουν λόγον σοβαρόν και ορθοφωνούμενον.

Οθεν, τολμώμεν να εισάγωμεν σειράν τινα μαθημάτων προς βουλευτάς και όσοι πιστοί -και εκλεκτοί, εννοείται- ας προσέλθουν.

Κανών 1ος.
Είς βουλευτής αναφέρεται συχνά αφήνων λεπτάς και χονδράς πορδ.. -ουπς!- νύξεις απαξιωτικάς εναντίον τέως βουλευτών, οι οποίοι ευρίσκονται εκτός Βουλής (και βολής) κατά την περίοδον εκφοράς του/των λόγων του.

Κανών 2ος.
Κάθε τρεις και λίγο τελειώνει τας φράσεις του με έντονα θαυμαστικά, τύπου "ερε, ποιος είμαι ΕΓΩ!", αυτοθαυμαζόμενος ωσάν να ευρίσκεται προ του καθρέπτου του λουτρού του.

Κανών 3ος.
Στηρίζει ολόκληρο το οικοδόμημα της ομιλίας του εις Εν και μοναδικόν σαθρόν υπόβαθρον, τουτέστιν εις Μίαν ανακρίβειαν, ουτως ειπείν. Με την μέθοδον αυτήν ολόκληρος ο λόγος είναι για τα μπάζα μεν, αλλά δικαιολογεί την ύπαρξιν αυτού εν τω Κοινοβουλίω -εις τους ψηφοφόρους του την δικαιλογεί, εννοείται.

Κανών 4ος.
Διαπράττει συστηματικώς σφάλματα, ούτως ώστε να δίδει αφορμήν εις ετέρους βουλευτάς να τον διορθώνουν σπαταλώντες πολύτιμον χρόνον. Η μέθοδος αύτη είναι εξαιρετική δια την εικόναν του βουλευτού, επειδή δύναται να επιδειχθεί επιτυχώς εις τους ψηφοφόρους του λέγων π.χ. "η ομιλία μου συνεζητήθη επί τρίωρον εις το Κοινοβούλιον".

Κανών 5ος.
Δημιουργεί ανατριχιαστικούς συνειρμούς μέσω των επιχειρημάτων τα οποία χρησιμοποιεί, οπότε, πολλοί βουλευταί αποσύρονται ριγώντες εκ της αιθούσης, εγκαταλείποντες το πεδίον ελεύθερον δι αυτόν ίνα αναπτύξει οποιαδήποτε εκφραστική ανοησία χαλβαδιάζων τας κάμερας της τιβι.

Κανών 6ος.
Κάπου κάπου, αμολά εν είδει σφενδόνης μερικά γεώμηλα εκπορευόμενα εκ δελτίων ειδήσεων αμφιβόλου ποιότητος εντύπων, ίνα διατηρήσει ζωηρόν το ενδιαφέρον δια την ομιλίαν του -"βρε, τι άλλο θα βρει να πει ο πανύβλαξ"...

Κανών 7ος.
Ο χρυσούς κανών παντός βουλευτού -και παντός καιρού- είναι η συχνότατη επανάληψις του επιθέτου "συνάδελφοι" ή, επιπροσθέτως, "αγαπητοί συνάδελφοι". Με την χρήσιν αυτήν, οι μεν παλαιοί και σοφοί βουλευταί προσπαθούν να ανυψώσουν τους νεοτέρους εις το ύψος το οποίον απαιτεί ο βουλευτικός θώκος, οι δε νέοι βουλευταί προσπαθούν να αρθούν εις το ύψος των παλαιών και σοφών βουλευτών σταυροκοπούμενοι εσωτερικώς -"μωρέ ποιος είμαι Εγω" και "δόξα τω Θεώ που βολεύτηκα" ψιθυρίζοντες εις τον εαυτόν των.

Κανών 8ος.
Ο καλός βουλευτής οφείλει να έχει όραμα και φαντασίαν -επιστημονικήν και βάλε- οπότε, ευκαιρίας δοθείσης (αλλά και μη δοθείσης) δεν διστάζει να ομιλεί δια πράγματα εξωφρενικά -και εξωγήινα, εννοείται.

Κανών 9ος.
Το κυριότερο σημείο της ομιλίας του το αφήνει δια το τέλος, δηλαδή ξεκινά να το αναπτύσσει ακριβώς την στιγμήν κατά την οποίαν χτυπά το καμπανάκι "τέλος χρόνου" και ο Πρόεδρος της Βουλής τον παροτρύνει "μα, τελειώνετε κ. συναδελφε, επιτέλους!" λέγων. Η μέθοδος αύτη είναι αλάνθαστος, διότι δίδει την δυνατότητα να εξηγήσει εις τους ψηφοφόρους του ότι "εγώ ήθελα να τα πω, αλλά ο Πρόεδρος με ημπόδισεν".

-->> Εις τους άνωθεν ανεπτυγμένους κανόνες, δύναται να προσθέσει καθείς εκ των μαθητών και ετέρους σημαντικούς κανόνας, συμφώνως προς την άποψίν του. Αναμένουσα τας προτάσεις υμών, το μάθημα τούτο θεωρώ περαιομένον. Υποβάλατε προτάσεις παρακαλώ, ίνα βαθμολογηθείτε. Ο διατυπώνων περισσοτέρας της μιάς, αμοιφθήσεται αναλόγως.
Με τις υγείες μας!
__________________________
ΑΠΔΕΗΤ-->> υπο της συνλέκτορος Ιφιμεδείας, εις την οποίαν υποβάλλω θερμά συγχαρητήρια και καλήν σταδιοχρωμίαν-->>

Κανών 10ος. Ο βουλευτής πρέπει να καταθέτει όσον το δυνατόν περισσότερας επερωτήσεις ζητών τον κοινοβουλευτικόν έλεγχον. Αι επερωτήσεις αύται συνηθίζεται να γίνονται επί γελοίων θεμάτων με προφανήν απάντησην ή με θεματολογία σχετικη με συμφέροντα θιγομένου ιδιώτη.

Πλείστοι όσοι βολευταί ήδη εφαρμώζουν επιπλέον εν θαυμάσιον σύστημα: ένω έχουν κάμει επερώτηση και αυτή ηπαντήθη, την ξανακάμνουν μετά το πέρας μικρού χρον. διαστήματος αντιγράφοντας αυτολεξεί το κείμενον της πρώτης! Εξαιρετικά οικονομικόν μη μου πείτε;

Το σύστημα αυτό έχει πολλά πλεονεκτήματα, το μεγαλύτερον των οποίων είναι ότι εις το προσεχές προεκλογικόν φυλλάδιον ο βουλευτής επικαλείται μεγάλην δραστηριότηταν επερωτήσεων προς όφελος των υποστηρικτών του!!

9/11/09

Social Behavior-Lesson 1

Λατρεμένοι μου φοιτητές, διψασμένα για μάθηση παιδιά,
βλέπω στα αθώα σας μάτια τον πόθο για γνώση. Σα σφουγγάρια είστε έτοιμα να ρουφήξετε τις γνώσεις που το πανεπιστήμιο αυτό θα σας προσφέρει. Επειδή αγαπώ τα νέα παιδιά (ιδίως αγόρια ηλικίας 25 με 55, ηλιοκαμένα και έτοιμα για όλα) σήμερα στο μάθημα κοινωνικής συμπεριφοράς που σας διδάσκω, θα σας μιλήσω για κάποιες βασικές αρχές και αξίες που απαιτούμε να τηρούν οι σπουδαστές αυτής εδώ της σχολής.
Και ξεκινώ....
Όταν θέλουμε να χασμουρηθούμε ή να βήξουμε, και βρισκόμαστε σε δημόσιους χώρους ή μαζικά μέσα μεταφοράς, βάζουμε πάντα το χεράκι μπροστά στο στοματάκι μας. Και το κάνουμε αυτό για δύο λόγους, 1) για να μη βλέπουν οι συνεπιβάτες μας αν έχουμε σφραγίσματα και κουφάλες, και 2) για να μη σκορπίζουμε τα μικρόβια μας στους άλλους. Αυτή είναι η αρχή του σεβασμού προς το πλησίον. Στο ίδιο πλαίσιο, είναι απαραίτητο να πλενόμαστε τακτικά και να αλλάζουμε εσώρουχα αλλά και να φορούμε καθαρά ρούχα. Γιατί η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά. Και ναι μεν εμάς δε μας αρέσουν τα μισά πράγματα, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε τους άλλους και να μη τους επιφέρουμε άθελα μας αναγουλίαση και εμετό.

Σε δημόσιες υπηρεσίες και γενικότερα σε συναναστροφές μας με άλλους, ξεκινούμε πάντα με χαμόγελο και με ευγένεια. Πάντα μιλάμε στον πληθυντικό. Εξαντλούμε την υπομονή μας αλλά προσοχή, αν έχουμε πέσει σε στριμάδι που έχει το διάλο μέσα του, άνθρωπο κακό (συνήθως συναντάται σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία), αφού εξαντλήσουμε αποθέματα ευγένειας και βλέπουμε ότι δε πάει άλλο, τότε και μόνο τότε επιδιδόμαστε σε προφορική επίθεση, όπου και μπορούμε να το γυρίσουμε στον ενικό (πχ "τι είπες μωρή φακλάνα, μη σου δώσω το λιγδιασμένο σου μαλλί να το φας") και μόνο ως τελευταία λύση επιτιθόμαστε και με τράβηγμα μαλλιών, χαστούκια, μπουνιές και κλωτσιές. Βέβαια αυτό μπορεί να μας οδηγήσει και σε φυλάκιση (σε άλλο μάθημα θα δούμε πως να κάνουμε φιλίες ουσιαστικές με άλλους κρατούμενους σε σωφρονιστικά ιδρύματα). Τέλος καλά μου παιδιά, όταν είμαστε σε ταξί και ο ταξιτζής μας κλέβει ασύστολα και μπροστά στα μάτια μας, αφήνουμε διακριτικά στο πίσω κάθισμα ένα πουγκί με τσόφλια αυγών, ψαροκόκαλο και τρίχες από κουνάβι, και το βάζουμε στα πόδια χωρίς να πληρώσουμε.

Αυτά τα βασικά για σήμερα. Σας παρακαλώ μελετήστε γιατί θα σας εξετάσω και δε θα ήθελα να κόψω κανέναν. Πέρσι ένας συμφοιτητής σας που δεν έδινε την απαιτούμενη προσοχή στο μάθημα, βρέθηκε με χειροπέδες γυμνός στο υπόγειο της οικίας μου για 4 μέρες ως τιμωρία. Περάσαμε τζιτζι.

Νιαου!

6/11/09

πολιτιζμικη επαναστασης #Α'

Αν και βλέπω πολλους καθηγητάς και καθηγητρίας πολιτιζμου εντος του πανεπιστηθίου τούτου, δράττομαι της ευκαιρίας να αφήσω επαόριστον κατά μέρος τας σκούπας και τα φαράσια της υπουργού λάντζας και καθαριότητος και να ανακατευτώ επίσης σε αυτο το εξαίσιον πολιτιζμικον χαρμάνι. Εχουν και αι λαντζέρισσαι ψυχήν -νομιζω.

1. Ο πολιτιζμός είναι το ήμισυ του παντός. Το άπαν είναι η ενημέρωσις. Αν δεν γνωρίζομεν πώς βγάζουν φράγκα (όποιο νόμισμα εχουν τεσπα εκει πέρα) τα παιδακια πρώιμης σχολικης ηλικίας, ε, καιρός να το γνωρίσωμεν:

Εν μέτρον, το οποίον προτείνομεν να εφαρμοσθεί δια Νόμου τάχιστα προς τον σκοπόν αναθέρμανσης των οικονομικών της μέσης ελληνικής οικογενείας, είναι η εξαγωγή των νεαρών βλαστών εις το σφυρί. Για οικονομία χρόνου, ας χρσιμοποιήσουν το άζμα τούτον με προτεινόμενους βασικούς στίχους: «φέρε λεφτά βλάκα»

2. Ο πολιτιζμός είναι το ήμισυ του παντός και το έτερον ήμισυ είναι η θρησκεία. Αρα, επόμενον είναι να βαπτίζονται όλοι. Οδηγίαι βαπτίσεων εντός του βιδέου:

Επειδή το βίδεον αυτο δεν έχει ήχον, μπορείτε να βάλετε να παίζει το πρώτον βίδεον και να επαναλαμβάνετε μέχρι τελικής πτώσεως το δεύτερον βίδεον. Καλο;

3. Ο πολιτιζμός είναι το ήμισυ του παντός. Το έτερον ήμισυ είναι η θρησκεία. Το άπαν είναι η ενημέρωσις. Τι μένει άλλο λοιπόν δια την ευτυχίαν του ανθρώπου; Η μάσα, φυσικά, πράγμα το οποίον καλώς γνωρίζουν οι ωορρίπται των Εξαρχείων -φανατικοί ομελετισταί, υποθέτω. Η πρόβα τζενεράλε όμως, την οποίαν επεχείρησαν δια ρίψεως ωών εις την κυριαν Σώτην, παρεξηγήθη τα μάλα απο τους θαυμαστάς της συγγραφέως ταύτης. Καλά, διερωτώμαι, νηστικήν τη θέλουσι την γυναίκαν; (και δεν είναι και παχεία)

4. Δεν έχει παρακάτω για σήμερον. Μελετήξτε καλώς, άλλως όλοι ομού μετά του κηδεμόνος σας. Αμήν. (καιρό εχω να ίδω κηδεμόνα)

_______________________
ανευρεσης βιδέων:
1. http://www.youtube.com/watch?v=6XNpal3cQTo
2. http://pestokietsi.blogspot.com/2009/11/blog-post_6287.html

27/10/09

Ζώδια πόδια και άλλα βόδια.

ΚΡΙΟΣ
Το σουφλέ που δοκιμάσατε σας έπεσε βαρύ. Αποφύγετε αυτό το μήνα τις ντομάτες γιαλατζί και τις βραστές αγριαγκινάρες. Τα οικονομικά σας θα δεχτούν άνοδο, αλλά γρήγορα θα ξαναμείνετε πανί με πανί καθώς θα χάσετε όλα σας τα χρήματα πληρώνοντας το νοσοκομείο για την πλύση στομάχου από το σουφλέ. Αυτό το μήνα ετοιμαστείτε να δεχτείτε μια φιλική επίσκεψη από φίλο σας που βγήκε με ελικόπτερο από την φυλακή ενώ θα ανακαλύψετε πως στο εξαιρετικό ντελιβεράδικο που ανακαλύψατε, οι υπάλληλοι φτύνουν μέσα στις πατάτες.
.

ΤΑΥΡΟΣ
Μην ξεχάσετε να απλώσετε τα ρούχα σας. Το κλειδί που χάσατε βρίσκεται στο τραπεζάκι του χώλ ,κάτω απο την Εσπρέσσο. Αρχίστε από τώρα να ψάχνετε καινούρια δουλειά καθώς το αφεντικό σας θα αποδειχτεί νονός της νύχτας και θα πάει φυλακή. Στα ερωτικά σας, θα κάνετε μία μεγάλη στροφή προς την ομοφυλοφιλία, εκτός και αν είστε ήδη ομοφυλόφιλος. Σε αυτή την περίπτωση μην εκπλαγείτε αν συνάψετε ερωτική σχέση με άτομο του αντίθετου φύλλου. Προσέξτε τα φανάρια καθώς περνάτε τον δρόμο. Με τον Γρηγόρη, προχωράμε, με τον Σταμάτη, σταματάμε.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Αυτός που σας χάραξε με κλειδί το καινούριο σας αυτοκίνητο, ονομάζεται Δημήτριος Παπαχατζιβλακοπουλάκης και βρίσκεται στην οδό Γιαταγάννη 16, πέμπτος όροφος. Τηλ: 211-54567754. Η πανσέληνος αυτής της βδομάδας θα επηρεάσει τα τρόφιμα του ψυγείου σας, άρα μην εκπλαγείτε αν τα βρείτε λίγο ποιο πράσινα από άλλες φορές. Ο Ερμής, που βρίσκεται και αυτός ανάδοχος του Κρόνου θα έχει ως αποτέλεσμα να χαλάσει το κομπιούτερ σας από ιό, πράγμα που μάλλον σημαίνει πώς πρέπει να αυξήσετε τα μπακάπ από τον σκληρό σας . Ο Γιώργος Παπανδρέου θα ανακοινώσει νέους έκτακτους φόρους.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Ο γείτονας, σας κακολογεί πίσω από την πλάτη σας , αλλά και εσείς δεν πάτε πίσω. Μπορείτε να του βάλετε τσίχλα στην κλειδαριά του αυτοκινήτου του. Θα σας συμβούλευα αυτό το μήνα να αποφύγετε την παιδική πορνογραφία από το διαδύκτιο, αλλά και τις τηλεφωνικές φάρσες. Επίσης, προσέξτε πάρα πολύ όταν κουβαλάτε τις σακούλες σκουπιδιών να μην λερώσουν το ασανσέρ, ενώ η ταινία που θέλετε να νοικιάσετε εδώ και τρεις βδομάδες από το βιντεοκλάμπ συνεχίζει να είναι νοικιασμένη. Αποφύγετε στο μέλλον να την νοικιάσετε γιατί είναι μούφα. (δολοφόνος είναι η γυναίκα του. Αυτή τα έχει σχεδιάσει όλα).

ΛΕΩΝ
Αυτός ο μήνας είναι ο κατάλληλος για να κάνετε την ληστεία στην τράπεζα που είχατε προγραμματίσει. Ακόμα καλύτερη επιτυχία θα έχει αν πάρετε μαζί σας και κάποιον που να ανήκει στο ζώδιο του Ζυγού. Η επιτυχία σας στον ερωτικό τομέα θα γίνει ακόμα καλύτερη εάν αποφασίσετε να πλένετε τα δόντια σας, ενώ ήρθε ο καιρός να κάψετε το κόπνισμα. Ναι, σωστά το έγραψα.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Την ώρα που θα κοιμάστε θα δεχτείτε ένα ενοχλητικό τηλεφώνημα από την ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ για ενημέρωση των πιστωτικών καρτών της. Αποφύγετε να τους απαντήσετε και το καλύτερο που σας συμβουλεύω είναι να πείτε «περιμένετε παρακαλώ» αφήνοντας το τηλέφωνο ανοιχτό. Μετά από δύο τηλεφωνικές προσπάθειες θα σταματήσουν να σας ενοχλούν και θα μπορέστε να κοιμηθείτε. Επίσης αν δεν θέλετε να βρεθείτε κατηγορούμενος για το χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου αποφύγετε και οποιοδήποτε σχολιασμό μέσα στο μπλόγκ του McManus.

ΖΥΓΟΣ
Τίποτα το συγκλονιστικό δεν θα συμβεί σε εσάς και η ζωή σας θα παραμείνει μια βαρετή ρουτίνα με πολύ ανία όχι μόνο αυτό το μήνα αλλά και γενικά. Εκτός αν έχετε προγραμματίσει κάποια ληστεία. Σε αυτήν την περίπτωση περιμένετε νέα από κάποιον με ζώδιο Λέοντα. Σας συμβουλεύω να δεχτείτε κάθε πρόταση καθώς έτσι η οικονομική σας κατάσταση θα ανέβει κατακόρυφα. Τι σημασία θα έχει αν σας κυνηγάει μετά όλη η αστυνομία; Αποφύγετε να φοράτε κουκούλα. Ένα καπέλο τζόκεϊ είναι πάντα της μόδας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αν κάποιος άγνωστος σας χαρίσει ξαφνικά λουλούδια είναι γιατί τον άγγιξε το Impuls. Προς το παρόν ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο ταξίδι στον αγύριστο, αλλά θυμηθείτε πώς τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Το καλύτερο λοιπόν είναι να αφήστε τις τσιγκουνιές και να μοιράσετε την περιουσία σας στους φτωχούς. Στην συνέχεια το ταίρι σας θα παντρευτεί σύντομα τον άνθρωπο που αντιπαθούσατε ενώ τα παιδία σας θα καταλήξουν αλκοολικά. Λυπάμαι, θα σας έγραφα χαρούμενα πράγματα εδώ πέρα, αλλά κανείς δεν σας υποχρεώνει να τα πιστέψετε. Οπότε είμαστε φίφτι φίφτι.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Το χασίσι που με τόσες θυσίες και βάσανα είχατε αγοράσει τελειώνει. Μην φοβάστε όμως. Κάντε μία βόλτα στην Ομόνοια και αναζητήστε τον Αμπντούλ. Σύντομα επίσης θα βρεθείτε να αλλάξετε απορρυπαντικό ρούχων καθώς αυτό που ήδη έχετε σας προκαλεί αλλεργία. Τα ερωτικά σας δεν πάνε πολύ καλά. Αλλάξτε το επίθετο σας σε Κουφοβρασόπουλος και κάντε μια εγχείρηση ανοιχτής καρδίας.


CLUB SANDWICH

3 φέτες ψωμί για τοστ, τυρί γκούντα, ζαμπόν, μπούτι Fouantre, γαλοπούλα Fouantre, μαρούλι, ντομάτα sauce, Roma Pizza με τηγανητές πατάτες.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Είχε αιγόκερω την μέρα που σε γνώρισα. Για αυτό, βγαίνοντας από το σπίτι μην ξεχάστε να πάρετε μαζί σας ένα ζευγάρι κάλτσες αντί σκούφου για να καλύψετε τα κέρατα σας. Χαμηλώστε τη μουσική στο I pod σας καθώς θα ενοχλήσει το διπλανό σας και που κάτι τέτοιο σύμφωνα με την Θεωρία του Χάους θα επιφέρει στο μέλλον τεράστιες οικολογικές καταστροφές.


ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Ο Κρόνος που βρίσκεται πίσω από τον Άρη, που βρίσκεται πάνω από την Αφροδίτη, και σκεπάζει τον Δία που το έκανε με του Ερμή περνώντας πάνω από την Σελήνη την παλιά καθυστερημένη ηρωίδα της Λάμψης θα σας φέρει δυσκοιλιότητα. Καθίστε σπίτι σας, παραγγείλετε κινέζικό και δώστε καλό πουρμπουάρ στον ντελιβερά, αν δεν θέλετε στην επόμενη ζωή σας να γεννηθείτε μύκητας στην μασχάλη του Μητσοτάκη.
:
ΙΧΘΕΙΣ
Αν δείτε στον ύπνο σας ότι τρώτε μακαρόνια, ο γείτονας σας θα πάρει πολλά λεφτά.

17/9/09

Μαθήματα χωρού με την Κυρα-Φλάντζενα

Στο αποψινό μας μάθημα κορίτσια, θα μάθουμε να χορεύουμε. Παρακαλώ, ακολουθήστε προσεκτικά τις κινήσεις μου...

27/8/09

Αυτός δέν είναι άνθρωπος, είναι η Micrososft!

Μεγάλην ρατσιστικήν γκάφαν της Μicrosoft όταν εις την πολωνικήν έκδοσις της διαφήμισεως της αντικατέσθησε έναν άνθρωπον απο έναν ηλίθιο λευκό άντρα.


(διαβάσθε εδώ την είδησιν εις φτηνήν δημοτικήν.)
Εμείς αντιθέτως εις την Τζατζουφίαν δεν αποσείραμεν την διαφήμισιν της Microsoft, αλλά την επαναφέραμεν επανορθώνωντας την γκάφαν, ωστε να μην μπορούν να μας χαρακτηρίσουν ως ρατσιστέ.

6/8/09

Πολιτιστικός Αύγουστος στην Τζατζουφιά

Η Τζατζουφιά ως λίκνο του πολιτισμού και των τεχνών, οργανώνει μέσω του Πανεπιστημίου της, συναυλίες με πολύ μεγάλα ονόματα. Ετσι φέτος φέραμε να παίξουν μαζί μας οι Pink Floyd και οι Black Sabbath σε μία πρωτόγνωρη συνεργασία.

1/7/09

Πολιτισμός - μάθημα δεύτερον

Πολυαγαπημένα μου παιδιά καλώς ήρθατε εις το σημερινόν μάθημα.

Προς τιμήν του δόκτορος Φλάντζα που απουσιάζει εις επιστημονικήν αποστολήν εις τα έγκατα της γης και σε συνέχεια του προηγούμενου μαθήματός μας, θα μιλήσωμεν σήμερα δια μια σημαντικότατην άποψιν του υλικού πολιτισμού. Την ανθρωπογόνον ρύπανσιν των ακτών.

Αγαπητά μου παιδιά, σας βλέπω πανέτοιμους δια τας παραλίους ακτάς και δια τα λεγόμενα κάμπινγκ, κλαμπ και τα τοιαύτα. Αυτήν την εποχήν κατεξοχήν, μόλις τελειώσουμε τα μαθήματα του πανεπιστημίου μας, θα εκδράμετε και υμείς εις τας ελληνικάς νήσους και βραχονησίδας μετά των φίλων και ερωμένων σας, ίσως ορισμένοι και με την οικογένειά σας.

Επήρατε το σακίδιόν σας, επήρατε και το αντηλιακόν σας, τας ιαπωνικού τύπου πανδόφλας ονόματι σαγιονάρας, τας ρακέτας της παρακτίου αντισφαιρίσεως. Πήρατε μαζί και το πλαστικόν φυαλίδιον γεμάτο δροσερόν ύδωρ, το ταπεράκιον γεμάτον κεφτεδάκια της θειάς σας, το πακέτον με τα σιγαρέττα, το πορνοπεριοδικόν ή την πορνοεφημερίδα σας.

Κι άλλοι ως υμείς έχουν την αυτήν ιδέαν να κατευθυνθούν εις τας παρακτίους περιοχάς ίνα δροσίσουσιν τα ελληνιστί λεγόμενας κορμάρας των. Είναι μία επιθυμία της εποχής μας σφοδρή η οποία γεννάται φυσικώς ένεκα της αυξήσεως της θερμοκρασίας.

Μην λησμονείτε όμως αγαπητοί μου μαθηταί ότι αι ακταί πρέπει να παραμείνουν αμόλυντοι από την εδική σας παρουσία -ακόμη κι αν υμείς δεν τας εβρήκατε αμόλυντους και προηγήθησαν άλλοι κάφροι.

Προσέξατε παρακαλώ όταν θα τελειώσετε την δροσιστικήν κατάδυσιν εντός των θαλασσίων υδάτων να λάβετε μαζί σας και τα βρωμοσκούπιδά σας και να τα εναποθέσετε εις τας φιλόξενας αγκάλας του ειδικού δοχείου που παραλαμβάνει απορρίματα. Μην τίθεστε παιδιά μου με την συμπεριφορά σας ομού μετά των κάφρων. Η καθαριότης των παραλιών ας είναι εφέτος ο στόχος σας όπου κι αν ελλιμενιστείτε.

Κι αν οι άλλοι πετούν τας πλαστικάς σακούλας, μην παρασύρεστε. Κι αν σβήνουσι αι γκόμεναι προκλητικά τα σιγαρέττα των εντός της παραθαλασσίου άμμου μην προκληθείτε από τας σειρήνας. Κι αν ο καφρίδης άρρην μετά του νεσκαφέος εναποθέσει το πλαστικόν ποτηράκιον εις τας αγκάλας της ακτής, μνημείο της επισκέψεώς του, μνημείο της ηλιθιότητός του εις τους αιώνας των αιώνων, μην ακολουθήσετε την οδόν της απωλείας!

Από εσάς άξια Τζατζούφια τέκνα αναμένω να δώσετε τα φώτα, το παράδειγμα, ό,τι έχετε τέλος πάντων δια την διάδοσιν των πολιστικών μας ιδεωδών!


Το μάθημά μας σήμερον τελειώνει με εν θαυμάσιον άσμα (εν είδει παρωδίας του Ιωάννου του Κασσίου, αγγλιστί Johnny Cash) δια την εναπόθεσιν των απορριμάτων εν γένει!
Σας ασπάζομαι (μόνον αν ακολουθήσατε το προηγούμενον μάθημα),

Ιφιμέδεια

1/5/09

Ποιό αλόγατο ιππεύη ο φτωχός κε μόνος καμπόης;

Όταν αναλάβαμεν να εξιχνιάσομεν έναν ακόμα μυστήριον φάκελο "Φ.", δεν περιμέναμε ποτέ πώς η Συνομωσίαν Ελλήνων Μεταφραστών θα έφτανε εις τόσο βάθος. Διαβάζοντας διεξοδικώς Λούκι Λούκ, όπως αι περισσότεροι παραπλανημένοι από την Συνομοσίαν Ελλ. Μεταφραστών αρχικώς πιστεύαμε κι ημείς πώς το όνομα του αλόγατου ήτω "Ντόλυ". Κε όμως κύριοι πέσαμε θύματα χυδαίας απάτης! Το πραγματικό όνομα του ζωντανού είναι "Jolly Jumper"!

Κε ενώ μίαν ακόμα αναζήτησιν του ονόματος Jolly Jumper στον κο Γούγλη μας φανερώνη περίπου 1.690.000 αποτελέσματα, όλα δια το δύσμοιρο ζωντανό, η αναζήτηση Dolly δεν μας παραπέμπη πουθενά είς το θέμαν μας!

Το σόκ μας ήτω πολύ μεγαλύτερον ανακαλύπτωντας από την ιδίαν πηγήν πώς το ζωντανόν υπέστην κε αλαγήν φύλου κατα την ελληνικήν μετάφρασιν! Εκ της ιδίας πηγής, κε δια όσους γνωρίζουν την Βρετανικήν:

"Jolly Jumper is a white horse with a brownish spot on his left side. He dislikes dogs, as seen in Sur la piste des Daltons where he continuously directs mean comments to the unintelligent prison-dog Rantanplan. Extraordinarily apt and anthropomorphic the character is very resourceful in adventure and crises, and mischievous as in Le Bandit Manchot, when he beats Lucky Luke in a dice game, winning the role-reversal to be carried on Lucky Luke's back.
Jolly Jumper also serves as the ironic yet smart voice talking from the series' background."

Μίαν μεγάλην συγκάλυψις της Συνωμοσίας Ελλ. Μεταφραστών ως προς το φύλλο του αλόγατου υπάρχη εις την 7σέλιδιν ιστορίαν "ΜΙΑ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΤΟΛΗ" μέσα στο ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ-Η ΜΠΑΛΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΝΤΑΛΤΟΝ" (ΜΑΜΟΥΘ ΚΟΜΙΚΣ, Νο29) εις το οποίον βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον Jolly Jumper να ερωτεύετω μία φοράδα! Εκεί, δεν θα διστάσουν να ρίξουν την ανευθυνότητα είς τους...δημιουργούς της ιστορίας!
Κάντε κλικάρισμαν εις την εικόναν. (Δια αποφυγιν διασυρμού τυχών σκίτσων εκαλύψαμε τους οφθαλμούς των παρευρισκομένων.)

Κε εδώ, ακόμα ένας "Φάκελος Φ." έκλεισε οριστικώς. Η ταυτότητα του ζωντανού απεκαταστάθη κε η ψυχη του δημιουργού του Λούκυ Λούκ ,Morris, μπορή να αναπαυθή πλέον ήρεμα.


23/4/09

Πολιτισμός -μάθημα πρώτον

Αγαπημένα μου παιδιά,

at long last έρχομαι κοντά σας με το πρώτο μου μάθημα. Σας ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή. Καθίστε παρακαλώ αναπαυτικά.

Όπως είδατε και εις το πρόγραμμα των μαθημάτων του Φλαντζείου Πανεπιστημίου μαζί θα κάνουμε μαθήματα Πολιτισμού, τόσον απαραίτητα για τους νεανίες της σήμερον. Έρχομαι κοντά σας παιδιά μου με την ειδικότητα της Υπουργού Εκπολιτιστικών Διαδραστικών Δρωμένων και Δράσεων της κυβερνήσεως Φλάντζα φιλοδοξώντας να σας μεταδώσω λίγη από την πείρα μου εις τον τομέα αυτόν.

Να ξεύρετε όμως και τούτο. Δεν ήρθα μόνο να διδάξω αλλά και να διδαχθώ. Δια τούτο και πρεσβεύω τας διαδραστικάς δράσεις άτινες επιτρέπουσι την αμφίδρομην επικοινωνίαν ιδεών.

Αρκετά με τον πρόλογον, σας εκούρασα, το νιώθω.


Ξεκινάμε σήμερον με το πρώτον και βασικότερον μάθημα πολιτισμού, την σωματική υγιεινή. Θα πείτε πολλοί, μα κυρία Ιφιμέδεια, από τα τόσον βασικά θα ξεκινήσωμεν; Ναι, παιδιά μου, θα σας απαντήσω.

Τίποτα δεν θα θεωρήσωμεν ως αυτονόητον εις το Πανεπιστήμιόν μας. Όλα θα τα διδαχθούμε από την αρχή.

Παιδιά μου, οι άνθρωποι από αρχαιοτάτων χρόνων άρχισαν να επιτυγχάνουν την πολιτιστική πρόοδο μέσω της καθαριότητος. Μην λησμονείτε λοιπόν αυτό το ίδιον των ανθρώπων που τους κάμνει ευκόλως να ξεχωρίζουσι από τα πλείστα των ζώων. Αντιθέτως, μάλιστα παραδειγματιστείτε από πολλά ζώα του πλανήτου μας, που άνοα ίσως, αντιλαμβάνονται και τούτα ακόμη την αξία της καθαριότητος.

Βλέπετε χρυσά μου παιδιά τις γατούλες που συχνάκις κάθονται και πολύ αφοσιωμένες επιδίδονται εις την καθαριότηταν του σώματός των; Κάτι ηξεύρουν αυτές.

Κι εσείς λοιπόν καλά μου παιδιά φροντίσατε δια την καθαριότηταν, κι εσείς εκεί έξω Τζατζουφιώτες και Τζαζουφιώτισσες, κι εσύ ελεεινέ ταξιτζή κι εσύ κυρία με το άλουστο μαλλί. Ας αρπάξομεν άφοβα το εφεύρημα τούτο που ονομάζεται σάπων, κοινώς σαπούνι, αφρόλουτρο, σαμπουάν κι ας πλυθούμε. Είναι απλό, δεν είναι οδυνηρό (εκτός αν μετράει ο πόνος του χωρισμού από τα ψείρας), είναι δε και ωραιότατη αρωματική διαδικασία.

Μην πέφτετε παιδιά μου εις την πλάνην του αποσμητικού. Μόνον το αγνό σαπουνάκι αφαιρεί τας βρωμιάς και τας δυσωδίας αληθώς.

Κλείνω το μάθημά μου σήμερον με την ευχή να επηρρεάσω τας ευαίσθητας ψυχάς σας με ένα ωραιότατον διδακτικόν σχετικόν άσμα.
Αυτά για σήμερα και ελπίζω να σας ειδώ σύντομα εις το δεύτερον μάθημά μας.

30/3/09

Λεπτομερής έκθεσιν ποινολογίου δια τας κουκούλας

Πολλάς οι ελληψεις όσο αφορα την ποινήν του κουκουλοφόρου.Κυρίως ασαφείς. Δηλαδή πόσο είναι το πόσοστο που πρέπει ο κατηγορούμενος να συλληφθή κουκουλομένος κε πώς ακριβώς αξιολογήτω δια να του δοθή η κατάλληλιν ποινή; Ύστερα απο σύσκεψην που είχα στην Καραγκιοζλάδα με τον Υπ. Ατσαλωσίνης κο Δένδια,καταλήξαμε είς τας παρακάτω διατάξεις:

Ως ενημέρωσιν του, ο φέρελπις κουκουλοφόρος μπορή να δη το ποινόλογιον μεγενθυμένον πατώντας πάνω εις την εκόναν που σχεδίασεν ταλαντούχος σκιτσογράφος της Αστυνομίας.

7/2/09

Αυνανισμός, αυτός ο παρεξηγημένος γνωστός μας (ή αλλιώς, υπέρ μαλακίας!)

Masturbation by Klimt, drawing 1913Image via Wikipedia

Αγαπητά μου τέκνα και τεκνά. Σας καλωσορίζω στο αμφιθέατρο του Ορθάνοιχτου Πανεπιστημίου μας.

Η εναρκτήρια διάλεξη μας, τιμά και τον τίτλο του Πανεπιστημίου μας [...και πάσα μαλακίας].

Θα εγκαινιάσουμε την έδρα μας, της "αντιδραστικής σεξολογίας" με το θέμα του Αυνανισμού ή Μαλακίας. Λογικό και επόμενο, αφού από εκεί ξεκινάμε -ή θα έπρεπε να ξεκινάμε- όλοι μας τη γνωριμία με το σεξ, το σώμα μας και την ηδονή που αυτό προσφέρει -σε εμάς και τον πλησίον μας.

Μια πράξη, η οποία έχει ενοχοποιηθεί πολύ, όπως αποδεικνύουν και οι χαρακτηρισμοί "μαλάκας", "πάλι μαλακία έκανες", "μα τι μαλακίες είναι αυτές" και λοιπές υποτιμητικά. Βέβαια, η γενικευμένη και χωρίς παρεξήγηση χρήση της προσφώνησης "μαλάκας" τα τελευταία χρόνια, πιο πολύ και από το "κύριε/κυρία" δείχνει πρώτον μια απενοχοποίηση και δεύτερον μια ορθότερη χρήση της γλώσσας. Γιατί στις μέρες μας, κάποιος μπορεί και να μην είναι κύριος. Μαλάκας, όμως (με την κυριολεκτική έννοια) σίγουρα είναι.

Ως "αυνανισμός" σύμφωνα με την Wikipedia, ορίζεται ως " η διέγερση των γεννητικών οργάνων από το ίδιο το άτομο με στόχο την πρόκληση ηδονής, οργασμού και ικανοποίησης της γενετήσιας ορμής και χωρίς συνουσία με άλλο άτομο. Εκτός από τους ανθρώπους, ο αυνανισμός απαντά και σε μεγάλο αριθμό ειδών των ζωικού βασιλείου." Ο ορισμός στα αγγλικά, περιλαμβάνει, ορθώς κατά την άποψη μου, και τον "αμοιβαίο αυνανισμό" -αυνανισμό ανάμεσα σε δύο -τουλάχιστον- άτομα, σε οιονδήποτε πιθανό συνδυασμό φύλων.

Όπως λοιπόν προαναφέραμε, ο αυνανισμός έχει ενοχοποιηθεί πολύ, και αυτό έχει συμβεί, κατά κύριο λόγο και όπως σχεδόν όλα τα ευχάριστα πράγματα σε αυτή τη ζωή, από τη θρησκεία -ειδικότερα τη χριστιανική θρησκεία.
Ας δούμε όμως κάτι και ας κάνουμε την πρώτη αποκάλυψη:
Ο ΑΥΝΑΝ, ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΠΑΙΖΕ! Όχι, αγαπητά μου παιδιά, ο ΑΥΝΑΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΑΛΑΚΑΣ! Δείτε το στόρυ του στις σημειώσεις που σας μοιράζω: Onan, Αυνάν. Ο Αυνάν απλώς τραβιόταν για να μην αφήσει έγκυο τη χήρα του αδερφού του, με την οποία έκανε σεξ κατ' εντολή του θεού για να την τεκνοποιήσει (ομορφιές της Παλαιάς Διαθήκης). Bye bye λοιπόν και τέρμα από δω και κάτω ο συκοφαντικός ορισμός αυνανισμός.
Μαλακία και μόνο μαλακία!

Για τη θρησκεία, η τιμωρία, πέρα από το κλασικό κάψιμο στην κόλαση άντε και τίποτα νηστείες, μετάνοιες και λοιπές αηδίες, διανθίστηκε με άλλες απειλές:
Θα στραβωθείς, θα βγάλεις τρίχες στις παλάμες, θα καμπουριάσεις, θα βγάλεις σπυράκια (!!!). Μέχρι και ότι το σπέρμα προέρχεται από τον μυελό της σπονδυλικής στήλης έχει ειπωθεί!!!
Μπορείτε να δείτε και άλλους ισχυρισμούς, σε δημοσίευση του Πρυτάνεως μας (σλουρπ, σλουρπ).
ΜΑΛΑΚΙΕΣ! Εμ, συγγνώμη, μπερδεύτηκα.
ΑΝΟΗΣΙΕΣ! Όπως όλοι γνωρίζετε τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει.
Ακόμα ακόμα, όταν έγινε στις μέρες μας προσπάθεια να γίνει αυτό επιστημονικά, με έρευνες που λένε ότι "ο αυνανισμός αυξάνει τον κίνδυνο του καρκίνου του προστάτη"(στα αγγλικά το άρθρο), στηρίζονται σε έωλα επιχειρήματα. Δείτε και εδώ, επίσης στα αγγλικά, ΑΛΛΑ ακόμα και στα ίδια τα νούμερα και αποτελέσματα της έρευνας: Κάνει κακό στα 20-30 και καλό μετά τα 50! Τι λες ρε μεγάλε? Ακόμα και αλήθεια να είναι, σιγά μην κάνω κράτει τώρα που μπορώ, για να περιμένω για όταν ΔΕΝ θα μπορώ. Κάτι σαν το επιχείρημα της κόλασης μου κάνει αυτό.

Τέρμα λοιπόν με τις ανύπαρκτες συνέπειες και τις ενοχές. Τίποτα δε θα πάθετε σωματικά αν μαλακίζεστε - τον παίζετε - χαϊδεύεστε. Αν και αυτό το ξέρετε ήδη σχεδόν όλοι...

Λιτός και περιεκτικός κατά την αφεντομουτσουνάρα μου είναι ο κάτωθι
Ορισμός:
"Masturbation is our first and natural form of sexual activity and if that's inhibited or damaged, then we suffer for the rest of our lives.
(Η μαλακία είναι η πρώτη μας και φυσιολογική μορφή σεξουαλικής δραστηριότητας, και αν εμποδιστεί ή καταστραφεί, τότε υποφέρουμε για την υπόλοιπη ζωή μας).
Betty Dodson", κατα δήλωση της bisexual λεσβία και Δρ.Σεξολογίας.
Πράγματι, με αυτόν τον τρόπο ανακαλύπτουμε τη σεξουαλικότητα μας, στα πρώτα στάδια της εφηβικής μας ζωής. Και έτσι ανακαλύπτουμε το σώμα μας, το πως ηδονίζεται και μαθαίνουμε να το αγαπάμε. Οποιαδήποτε σύνδεση της μαλακίας με ενοχές και παρεμπόδιση της, οδηγεί σε ένα σεξουαλικά λειψό και κομπλεξικό άτομο.

Η μαλακία λοιπόν στην εφηβική ηλικία, όχι μόνο δεν απαγορεύεται, αλλά επιβάλλεται!
Και μετά? Όποιος αυτοϊκανοποιείται μετά, είναι... μαλάκας?
Φυσικά και όχι! Η μαλακία επιβάλλεται και στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Κατ' αρχήν, η μαλακία σε βοηθάει να γνωρίσεις τον εαυτό σου και αυτό δεν σταματάει μετά την εφηβεία, μάλιστα τότε εξελίσσεται.
Όπως έχει πει και ο Woody Allen, ""I'm such a good lover because I practice a lot on my own." (Είμαι τόσο καλός εραστής γιατί κάνω πολύ προπόνηση μόνος μου).
ΜΗ ΓΕΛΑΤΕ ΡΕ ΚΩΛΟΠΑΙΔΑ ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ. ΚΑΛΑ ΤΑ ΛΕΕΙ!
Αν δεν μπορείς να τα βρεις και να ικανοποιηθείς με τον εαυτό σου, πως νομίζεις θα τα καταφέρεις με έναν άλλο? Και να ικανοποιηθείς και να τον ικανοποιήσεις. Με τη μαλακία, μαθαίνεις πρώτα τα δικά σου χούγια. Και μετά μπορείς να τα απολαύσεις με τους παρτενέρ σου -ακόμα και να τους βοηθήσεις στο πως να σε ευχαριστήσουν και το αντίστροφο βέβαια. Συνηθίζεις το σώμα σου και τις συνήθειες του, μαθαίνεις να το ελέγχεις.
Ακόμα, όταν μαλακίζεσαι, αφήνεις -ή τουλάχιστον καλό είναι να το κάνεις- την φαντασία σου ελεύθερη, δημιουργείς σκηνικά και καταστάσεις τα οποία μπορεί να φανούν απίστευτα χρήσιμα και ηδονικά και για τους δύο σας, όταν θα κάνεις σεξ με άλλον.

Μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε:
Μουσικός ύμνος εις την μαλακία:
Divinyls, I touch myself:

...και άλλα 8 τραγούδια.

Επανερχόμαστε, παρακαλώ ησυχία στο αμφιθέατρο, δεν μπορώ να φωνάζω και παρακαλώ τα χέρια πάνω στα θρανία. Καλά, το τελευταίο μπορείτε να το παραβλέψετε, κάντε ότι θέλετε, τα αγοράκια προσέξτε τα μπουφάν των μπροστινών σας.
Συνεχίζουμε με τα οφέλη της μαλακίας.
Βασικά, τα οφέλη είναι σχεδόν τα ίδια με το σεξ με παρτενέρ:
Χαλάρωση, ευφορία, καταπολέμηση του στρες Εκτόνωση. Ο οργασμός, εκκρίνει ενδορφίνες στον εγκέφαλο και έτσι ωθεί στην αίσθηση της ευχαρίστησης. Συχνά, καταπολεμά την υπερένταση και την αϋπνία. Προσωπικά, σε περιόδους έντονης κόπωσης (πανελλήνιες, εξεταστικές, εργασία) έχει βοηθήσει πολύ. Αποβάλλει την ένταση και το θόλωμα του μυαλού.
Και δεν χρειάζεται να χάνεις χρόνο να ψάχνεις να βρεις παρτενέρ. Ή, αν έχεις, δεν του γίνεσαι και φόρτωμα (ρε μεγάλε, επειδή δίνεις εσύ εξετάσεις, εμείς θα την πληρώσουμε; Φτάνουν 3 φορές, σα συγκαμένη περπατάω!).
Ακόμα, διατηρείς το πλεονέκτημα να κοιμηθείς μόνος σου μετά! (Αυτό βέβαια, ισοφαρίζεται από το μειονέκτημα της έλλειψης της επίσης ψυχωφέλιμης αγκαλιάς στον ύπνο, αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα! Διαλέχτε τι είναι σημαντικότερο κάθε φορά!).

Γενικώς, η μαλακία, αν έχει καταφέρει το άτομο να ξεπεράσει τα ενοχικά που μπορεί να του έχουν εμφυτεύσει στον εγκέφαλο, απελευθερώνει και βοηθάει στην ψυχική ισορροπία του ατόμου.

Η αμοιβαία μαλακία, δηλαδή είτε η ταυτόχρονη μαλακία δύο συντρόφων, είτε όταν ο ένας μαλακίζει τον άλλο, πέρα από την απίστευτη ευχαρίστηση που μπορεί να προσφέρει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μορφή "ασφαλούς σεξ", είτε σε περιπτώσεις νέων όπου κάποιος από τους δύο δεν αισθάνεται έτοιμος να έχει ολοκληρωμένη επαφή, είτε για την αποφυγή μετάδοσης σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, είτε για την αποφυγή εγκυμοσύνης (άντε να είσαστε στην κάψα, να μην έχετε προφυλακτικά και το κοντινότερο περίπτερο να είναι 50 χλμ μακρυά και κλειστό) είτε σε περιπτώσεις που κάποιος από τους δύο έχει ιατρικό πρόβλημα (για το τελευταίο, απαραίτητη η ιατρική συμβουλή για τη φύση του προβλήματος και αν αυτό αποκλείει μόνο την επαφή ή το σεξ γενικότερα, π.χ. περίπτωση εγχείρησης).

Μια άλλη...μαλακία που λέγεται για την μαλακία, είναι ότι για τα αγοράκια δεν είναι κακό ή τέλος πάντων δεν πειράζει κιόλας, αλλά είναι κακό για τα κοριτσάκια. Αυτό βέβαια δεν έχει καμία εξήγηση και βάση, είναι από τις πολλές ηλιθιότητες εις βάρος των γυναικών που λέγονται.
Η αλήθεια όμως είναι ότι ενώ στον αντρικό πληθυσμό, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, η μαλακία έχει διείσδυση 100%, στις γυναίκες δεν βρίσκει το ίδιο ποσοστό εφαρμογής.
Για το πρώτο, ενώ οι στατιστικές λένε 90-95% των αντρών τον παίζει, εγώ συμφωνώ με την Sue Johanson, η οποία λέει "το 99% των αντρών μαλακίζεται και το 1% είναι ψεύτες" ή όπως το έλεγα εγώ "δείξε μου έναν άντρα που να λέει ότι δεν τον έχει παίξει ποτέ, να σου δείξω έναν ψεύτη".
Στα κορίτσια λοιπόν, βρίσκει λιγότερους οπαδούς οι μαλακία. Οι στατιστικές που έχω δει εγώ, μιλάνε για ποσοστά 40-65%. Πολλοί το αποδίδουν αυτό, πέρα από τα ενοχικά που λέγαμε παραπάνω, και στην φύση των γεννητικών οργάνων της γυναίκας, τα οποία θεωρούνται (λόγω δυσκολίας οπτικής επαφής) πιο δύσκολα προσβάσιμα. Ανοησίες, θα έλεγα εγώ. Αλλα σε αυτό είναι μάλλον καταλληλότερες οι ακροάτριες να μας πούν τι γνώμη τους. Η δική μου πάντως άποψη, από την εμπειρία με τις συντρόφους που κατά καιρούς είχα, είναι ότι κατά πλειοψηφία, με τις γυναίκες που αυτοϊκανοποιούνταν, είχαμε καλύτερη ερωτική ζωή από ότι με αυτές που δεν. Ή μάλλον, για να το θέσω ορθότερα, είχαμε πιο εύκολα και συχνότερα κορυφαίες ερωτικές εμπειρίες. Για αυτό, η δική μου συμβουλή είναι κορίτσια, μαλακιστείτε ελεύθερα, χωρίς ενοχές.

Το μόνο θέμα που πρέπει να προσέξουν οι μαλακιζόμενοι, είναι ότι η μαλακία είναι και μέσο αυτοικανοποίησης μας και μέσο καλύτερης κατανόησης της σεξουαλικότητας μας. Όχι μόνο το πρώτο, γιατί τότε ενέχεται ο κίνδυνος να μπορούμε να ικανοποιηθούμε μόνο με τον τρόπο που έχουμε φτιάξει στο μυαλό μας και να μην μπορούμε να απολαύσουμε το σεξ με τον όποιο παρτενέρ μας. Γιατί το σεξ με παρτενέρ έχει στόχο την ικανοποίηση ΚΑΙ των δύο (τριών, τεσσάρων, όσων συναινούν τέλος πάντων).

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ:

Η ΜΑΛΑΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ.

ΟΠΟΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΜΑΛΚΙΖΕΤΑΙ, ΣΥΛΛΟΓΑΤΑΙ ΚΑΛΑ.


Σημειώσεις και πληροφορίες (απαραίτητη η ανάγνωση τους, θα εξεταστείτε)
Έχουν πει για τη μαλακία:
Quantcast
"We have reason to believe that man first walked upright to free his hands for masturbation. Lily Tomlin"
Quantcast
"I was an altar boy, a spokesperson for the Virgin Mary, I was a choir boy but then at the age of 14 I discovered masturbation and all that went out the window. Guillermo del Toro"

"Among all types of sexual activity, masturbation is ... the one in which the female most frequently reaches orgasm. Alfred Charles Kinsey"

"I'm such a good lover because I practice a lot on my own." Woody Allen

"Don't knock masturbation, it's sex with someone I love." Woody Allen

"To love oneself is the beginning of a lifelong romance." Oscar Wilde

"They say the thing you most want to do when you're 14 is the ideal job for you. Well, I suppose getting paid for masturbating would be quite good" Paul McCartney


Βιβλιογραφία:
Onan,
Αυνάν,
Αυνανισμός,
Masturbation,
God's Great Gift to Us,
Η σελίδα της μαλακίας (προειδοποίηση, όχι για κάτω των 18 ή πουριτανούς)
Τεχνικές για άντρες, τεχνικές για γυναίκες
Ραγδαία αύξηση των οπαδών της μαλακίας στο FacebooK (με διάγραμμα στο τέλος)
Μύθοι και αλήθειες πέρι μαλακίας που λένε σε εφήβους

Reblog this post [with Zemanta]

Ανακοίνωσις ενάρξεως παραδόσεων εις το μάθημα: Αντιδραστική Σεξολογία

Παρουσίαση του λέκτορα:
Αγαπητά μου παιδιά, είμαι ο antidrasi+sex, έλαβα την τιμή να μου δοθεί η έδρα της Αντιδραστικής Σεξολογίας στο ορθάνοιχτο Πανεπιστήμιο υπό του Πρυτάνεως, Dr.Flantza, τον οποίο και ευχαριστώ για αυτή την τιμή.
Οι διαλέξεις άργησαν να ξεκινήσουν, διότι:
- Το θέμα είναι υπέρτατα σοβαρό και δεν παίρνει προχειρότητες.
- Παρότι φανατικός και βαθύς μελετητής του αντικειμένου, εξ΄ορισμού του αντικειμένου, δεν είμαι υπέρτατη αυθεντία -δεν υπάρχει αυτή, κάτι τύποι που δηλώνουν κάτι τέτοιο είναι μάλλον κομπογιαννίτες -πόσο μάλλον όταν το επίθετο τους παραπέμπει στην μοναστική ζωή...
- Έπρεπε να βρω εναρκτήριο θέμα

Και ω, μου ήρθε η επιφοίτηση:
Τι πιο φυσιολογικό, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή: Το θέμα της πρώτης διαλέξεως μας, θα είναι:
"Αυνανισμός, αυτός ο παρεξηγημένος γνωστός μας (ή αλλιώς, υπέρ μαλακίας!)"
Παρακαλώ, παρακολουθείτε την κίνηση στο αμφιθέατρο, σύντομα κοντά σας!

Επισημάνσεις:
-Παρότι η έδρα λέγεται "αντιδραστική σεξολογία" η θέσις του λέκτορος είναι ότι δεν υπάρχει τίποτε αντιδραστικό στο σεξ. Αυτά είναι για κολλημένους ανέραστους, όχι στο σώμα, αλλά στο μυαλό. Στο σώμα, σε όλους τυχαίνει να περάσουν φάσεις αγαμίας. Εκτός από τον λέκτορα. Η επιστημονική έρευνα δεν χωράει ξεκούραση!
-Ο λέκτορας είναι ανοιχτός σε αμφισβήτηση της αυθεντίας του -είπαμε δεν είμαι υπέρτατη αυθεντία, όχι σκέτη!- ειδικά εφόσον αυτή θα οδηγήσει σε αναβάθμιση της επιστημονικής έρευνας και ακόμα περισσότερο της εργαστηριακής/πειραματικής εμπειρίας -του ιδίου.
-Όσοι θέλετε να λύσετε τα γκομενικά σας, να πάτε στη Μυρτώ της Athens Voice. Εδώ είμαστε σοβαροί άνθρωποι.

17/1/09

ένας μαρκαδόρος = χίλιες συνελεύσεις

Καλά μου παιδιά. Ποιος από σας δεν έπιασε ποτέ έναν ωραίο μαρκαδόρο στα χέρια του; Ε, ποιος; Ουδείς, είμαι σίγουρη, είστε όλοι ρεμάλια, πράγμα που με γιομίζει χαρά. Στην πρώτη μας παράδοση θα ξεκινήσουμε με λίγα ιστορικά στοιχεία, απολύτως τεκμηριωμένα.
Πάμε λοιπόν, και καλή πρόοδο.
ΙΣΤΟΡΙΑ
η επινόηση του μαρκαδόρου.
Ο πρώτος μαρκαδόρος επινοήθηκε και κατασκευάστηκε τον 5ο αι. πΧ, δηλαδή παραδείγματος Χάρη. Ο Χάρης ήταν μέγας τεμπέλης, και το παράδειγμά του οφείλουμε να το ακολουθούμε όλοι. Το κανονικό του όνομα ήταν Καλαχάρις, αλλά παραήταν αρχαιοπρεπές και το ΄χε κόψει.
Κάθε φορά που οι Αθηναίοι συμπολίτες του Χάρη προσπαθούσαν να εξοστρακίσουν τον τρελό του χωριού χαράζοντας κεραμίδια, τους έφευγε ο πάτος να σκαλίσουν δυο κολυβογράμματα -χώρια που χαλάγανε το μανικιούρ τους. Πολλοί εξοστρακισμοί δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ λόγω του υψηλού ποσοστού αποχής των ψηφοφόρων που είχαν βαρεθεί να τα σκάνε στις μανικιουρίστ. Αυτό αποτελούσε σοβαρό πρόβλημα για την πολιτεία, αφού οι πάσης φύσεως αποκλίνοντες παρέμεναν ελεύθεροι στα πέριξ. (Στις μέρες μας η πολιτεία εξοστρακίζει άνετα, μπαμ και κάτω).
Ο Χάρης λοιπόν ήταν ένας κλασικός Έλλην Αθηναίος, με ροπή στην καλοπέραση και το κοπροσκύλιασμα στα ιερά άλση, όπου ενίοτε χτυπούσε και κανα τεκνό γιατί ήσανε και μερακλής. Άλλη όρεξη δεν είχε, παρά να σπάει τα δάχτυλά του στις ψηφοφορίες. Λες και δεν έφτανε το ανέβασμα μέχρι την Πνύκα με τα πόδια, (ας όψεται που οι σκύθες μπάτσοι τον είχαν κοπανήσει μια-δυο φορές που πήγε να λουφάρει από τις εκλογές). Μια μέρα που καθάριζε σουπιές απ΄το μελάνι τους, του ήρθε η ιδέα. Βούτηξε τον αυλό από το γκομενάκι που σουραύλιζε ανέμελο πιο πέρα, πήρε και το καλό το σφουγγάρι το καλυμνιώτικο, και μια και δυο έσαξε την πατέντα. Ένας σουλήνας γεμάτος με μελάνι και μ΄ένα κομματάκι σφουγγάρι στην άκρη. Ήταν μια μεγάλη στιγμή αγαπητοί μου. Ο μελανοσωλήν, ο πρώτος μαρκαδόρος της Ιστορίας ήταν γεγονός.

Ο Χάρης μπορεί να ήταν τεμπελόσκυλο, αλλά ότι του ΄κοβε ούτε λόγος. Κατάλαβε αμέσως τις επικοινωνιακές δυνατότητες του μαρκαδόρου. Ως τώρα οσάκις κάποιος ήθελε να διαμαρτυρηθεί ή να χαβαλεδιάσει στους πέτρινους τοίχους των δημόσιων κτηρίων έπρεπε να κουβαλά πάνω του ματρακάδες, βελόνια, φαγάνες, κι άλλα εντελώς άβολα στο κουβάλημα εργαλεία για σκάλισμα. Επιπλέον το ντάκα-ντούκου με το ματρακά ακουγόταν σ΄όλη τη γειτονιά, και πριν ολοκληρωθεί το σύνθημα σκάγαν οι μπάτσοι. Με το μαρκαδόρο όμως όλα αυτά ήταν παρελθόν.
Το πρώτο χτύπημα το έριξε στις εκλογές της επομένης. Πήρε ένα ωραίο κομμάτι κεραμίδι, και με το μαρκαδόρο μισοκρυμμένο στο χιτώνα έγραψε πάνω με ολοστρόγγυλα γράμματα "Το Κράτος είναι αδερφός της Βίας" . Πανδαιμόνιο στην καταμέτρηση. Τέτοια ωραία γράμματα δεν είχαν ματαξαναδεί. "Άκυρο! Άκυρο!" φώναξαν εν χορώ στην εφορευτική, από τη ζήλια τους που τα δικά τους γράμματα ήταν ορνιθοσκαλίσματα.
Στη συνέχεια ο Χάρης ξαμολύθηκε στους δρόμους. Σιγά-σιγά η πόλη γέμισε συνθήματα: "Όχι άλλοι νεκροί σκλάβοι για τον Παρθενώνα", "σκύθες, γουρούνια, δολοφόνοι", "φτου ξελευθερία σ΄όλους". Πού και πού, άμα τον έπιανε κι ο καημός για κανα τεκνάκι, ζωγράφιζε και κανα τσουτσούνι.
Ο Καλαχάρις πέθανε σε βαθιά γεράματα. Οι μεγάλες ποσότητες σουπιάς που κατανάλωνε τον κράτησαν ακμαίο και δραστήριο μέχρι τέλους.
Με τον καιρό η πατέντα του τελειοποιήθηκε και γνώρισε διαχρονική επιτυχία, αν και η βασική κατασκευή του μελανοσωλήνος παρέμεινε σχεδόν απαράλλαχτη ως σήμερα. Έτσι απολαμβάνουμε όλοι μας τη δυνατότητα να τα χώσουμε φτηνά, εύκολα και γρήγορα.
Τιμή στο σύντροφο Καλαχάρι, τιμή στο μαρκαδόρο, λευτεριά στους τοίχους.

Στο επόμενο: Μαρκαδόρος, επικοινωνία και τέχνη. Μη λείψει κανείς.

12/1/09

Πως να φτιάξετε εκρηκτικό μηχανισμό με αγνά υλικά


Καλές οι μολότωφ αλλά το πετρέλαιο και η μπενζίνα έχουν αρχίσει να παίρνουν τα πάνω τους πάλι και δεν συμφέρει!
Ακολουθεί οικολογική συνταγή με παρθένο (καλά μη το δένεται κιόλας.. ποιός είναι παρθένος στις μέρες μας) ελαιόλαδο!

Υλικά (για 3 άτομα, αν θέλετε να ξεπαστρέψετε παραπάνω αυξήστε αισθητά την δοσολογία):
1 σακουλάκι χοντρή φακή
1 λίτρο λάδι (θέλουμε ή δε θέλουμε να κάνουμε σαματά;)
1 κρεμμύδι (προαιρετικό)
3 φυλλαράκια δάφνης (να 'χαμε να λέγαμε)
1 σκόρδο (ναι ολόκληρο..αν δεν πιάσει η έκρηξη, να πιάσει η μυρουδιά)
αλάτι και πιπέρι κατά βούληση (άλλωστε αχρείαστα είναι κι αυτά!)
ξύδι (απ' το φτηνό, αυτό που ξεβγάζουμε τα πιάτα να ξεμυρίσουν από τα αυγά μάτια που φάγαμε προχτές)

Εκτέλεση (κανονική όχι αστεία):
Ανάβουμε το μάτι, το αφήνουμε να κάψει, βάζουμε την κατσαρόλα με το λάδι, το αφήνουμε κι αυτό να κάψει. Ξεχνιόμαστε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο τηλέφωνο, σερφάροντας στο internet, ή κουτσομπολεύοντας από τον φωταγωγό με τη γειτόνισσα, αυτόν του τρίτου που έφυγε το πρωί με την δίμετρη ξανθιά ενώ η γυναίκα του είναι στο χωριό. Μμμμ...ίσως να μη χρειαστεί να πλατιάσουμε τόσο πολύ, γιατί θα την πατήσουμε σαν τον Σάββα. Εν το μεταξύ, έχουμε πλύνει καλά καλά τις φακές και τις έχουμε αφήσει να στραγγίξουν στο σουρωτήρι.
Μόλις αρχίσει να τσιτσιρίζει το λάδι, βουτάμε το σουρωτήρι με τη φακή και το αναποδογυρίζουμε στην κατσαρόλα.... τα υπόλοιπα είναι παιχνιδάκι!
Μικρές εκρήξεις νερού στην αρχή που σε ξαφνιάζουν ευχάριστα, κάνοντας σε να χοροπηδάς από έκπληξη. Αργότερα το νερό εξατμίζεται και το λάδι κάνει όλη τη δουλειά! Μικρές βόμβες λαδιού τύπου μολότωφ ξεπετάγονται από παντού! Στις κουρτίνες, στους φρεσκοβαμμένους τοίχους, στα πλακάκια... σωστή τρομοκρατική ενέργεια!
Τα υπόλοιπα υλικά κρατήστε τα και φτιάξτε καμιά μακαρονάδα... αν έχει απομείνει τίποτα από την κουζίνα!!!

Μικρές συμβουλές για καλύτερα αποτελέσματα: Καλέστε μια διμοιρία ΜΑΤ για γεύμα! Είναι τρομεροί γευσιγνώστες... βέβαια, προτιμάνε συνταγές με αλεύρι και γιαούρτι!
Προσοχή: Μη βάζετε οδοντόκρεμα στα εγκαύματα, δεν αφήνει την πληγή να αναπνεύσει και να επουλωθεί!

Καλή επιτυχία!

5/1/09

Μολοτωφ

Χαιρετε, κοσμε και αμα δε χαιρεσαι δεν πειραζει, χαιρομαι εγω και αυτο εχει σημασια. Σημερα θα ασχοληθουμε με την κατασκευη κοκτειλ/βομβας μολοτωφ, γιατι καλες οι χαλικομασες της κυρα Φλατζενας, αλλα εχουμε και εναν αγωνα μπροστα μας.


Παρασκευη:


Γεμιζουμε προσεχτικα για να μην τα κανουμε ολα σταχτη και burberry ενα μπουκαλι μπυρας (αδειο βρε ανεπροκοπε) με βενζινη και λαδι, η αναλογια 1:1 γουιλ ντου. Φροντιζουμε να γεμισουμε μεχρι πανω το μπουκαλι γιατι αλλιως αφηνουμε κενο, πραγμα επικινδυνο για αυτον που κραταει το μπουκαλι, δηλαδη εσενα. Σκουπιζουμε γυρω γυρω το μπουκαλι, γιατι σιγουρα καναμε μαλακια και εχει σταξει. Ανοιγουμε το ψυγειο βγαζουμε κασερι και ζαμπον, κανουμε ενα τοστακι για το δρομο, το βαζουμε στην τσεπη ή στον κωλο μας και συνεχιζουμε. Χωνουμε το μαντηλί μεσα στο μπουκαλι μεχρι το μαντηλι να ακουμπησει τη βενζινη. Πολλοι φοβουμενοι μην τους μεινει το μαντηλι-και η βομβα- στο χερι στερεωνουν το μαντηλι με σπαγκο ή και μεσα απο φελο,με τον οποιο κλεινουν και το μπουκαλι. Προσοχη ο φελος να εφαρμοζει ακριβως στο μπουκαλι. Περιλουζουμε περιτεχνα και με κεφι την ακρη του μαντηλιου με βενζινη. Το αναβουμε με τα σπιρτα που καβατζωσαμε πριν απο το περιπτερο, το πεταμε με χαρη -αλλα και δυναμη, ωστε να σπασει το μπουκαλι- στα οργανα και αρχιζουμε να τρεχουμε γιατι ολο και καποιος ματας ή μπατσος θα μας εχει παρει στο κατοπι. Προσοχη, καθως τρεχετε,μην πεταχτει καμια διμοιρια απο κανα στενο γιατι πονανε πολυ ρε γαμωτο οι μαλακιες που πετανε.


Καλο βολι!


2/1/09

Χαλίκια με αυγολέμονο

Αγαπητή νοικοκοιρά, δούλα και κυρά, καλώς ορίσατε στο πρώτο μάθημα μαγειρικής της Κυρα-Φλάντζενας. Στο πρώτο μας μάθημα θα μάθουμε πως να κάνουμε εκείνα τα περίφημα χαλίκια με αυγολέμονο.

ΥΛΙΚΑ

  • Μισό κιλό χαλίκια σε μέγεθος κουταλιού γλυκού. (Λευκά ασβεστωμένα)
  • 2 αυγά στρουθοκαμήλου, ώριμης ηλικίας
  • 5 λεμόνια μυρωδάτα
  • Αλάτι
  • Πιπέρι
  • Τσιρτσιλιλίκι Ουαλίας (απαραίτητο για να σφίξει η συνταγή)
ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

Σπάτε τα αυγά στρουθοκαμήλου σε ένα ένα μπολ ή στο κεφάλι του συζύγου σας. Στην συνέχεια αφού τα ανακατέψετε επιμελώς χωρίς να σας χυθεί γραμμάριο εκτός του μπολ χύνετε το μείγμα σε ένα στρογγυλό τηγάνι διαμέτρου 28εκ. (το τηγάνι στην φωτογραφία είναι από λάθος τετραγωνισμένο. Τσακώθηκα με τον φωτογράφο, του είπα ότι είναι άχρηστος και σκιτζής, εκείνος μου απάντησε πώς με αυτά που ακούει θα σκίσει το πτυχίο του, του είπα κάν'το αν τολμάς ρε καραγκιόζη, εκείνος δεν το έκανε ενώ έπρεπε, αλλά τέλος πάντων. Το τηγάνι πρέπει να είναι στρόγγυλο.)και στην συνέχεια το αφήνετε να σιγοβράσει στους 180 βαθμούς σαϊλεντναίτ.

Όση ώρα περιμένετε, πασπαλίζετε ένα ένα τα χαλίκια μέσα σε τσιρτσιλίκι Ουαλίας και στην συνέχεια τα ρίχνετε στο στρόγγυλο τηγάνι διαμέτρου 28 εκ. (καταλαβαίνετε τώρα γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία το τηγάνι και γιατί ο φωτογράφος έπρεπε να σκίσει το πτυχίο του.)

Ρίχνετε μία πρέζα αλάτι και μία πρέζα πιπέρι. Μη ρίξετε παραπάνω γιατί θα εθιστείτε. Ξέρω ανθρώπους που έχουν πέσει στην πρέζα με το αλατοπίπερο, βγαίνουν καθαροί και μετά ξαναπέφτουν.

Το αφήνετε στο τηγάνι για μερικές ώρες μέχρι να μαυρίσει το χαλίκι και να μοιάζει με κάρβουνο (υπολογίστε περίπου πόσες φορές θα πάει στην τουαλέτα ο σύζυγός σας) και έπειτα χαμηλώνετε την φωτιά. Τα λεμόνια τελικώς δεν χρειάζονται. Κακώς τα κόψατε. Ποιος σας είπε να κάνετε ότι σας λένε; Αν εγώ έπεφτα από το παράθυρο της πολυκατοικίας, έπρεπε και εσείς να κάνετε το ίδιο;

ΣΑΒΒΑΤΟ

Τα σερβίρετε σε μπολ, σε πιάτο, σε ποτήρι, ή στο πάτωμα. Αν δεν τα δοκιμάσει προσπαθείτε με ορό ή κλύσμα. Τους υποχρεώνετε να σας πουν ότι είναι νόστιμα.


1/1/09

Ζητούνται πανεπιστημιακάς έδρας

Αγαπητοί μου λέκτορες, το Φλαντζιο Πανεπιστήμιο άνοιξε τας πύλας του κε σας καλώσορίζη! Σκοπός του ιδρύματος τούτου είναι με την δικήν σας συμμετοχήν να δημιουργήση μιαν κοιτίδαν πολιτισμού τέχνης, θετικών επιστημών, δια πάσαν νόσον κε πάσαν μαλακίαν. Εις το πανεπιστήμιον τούτον σας ελευθερως να αναρτάτε ότι θέλετε κε όποτε θέλετε, ακόμα κε αναρτήσεις ήδη καταχωρημένες είς το ιστολόγιον σας. Ωσαν Πρωτοχρονιάτικον δώρον, εστείλαμεν ήδη Kinder έκπληξι προσκλήσεις δια συμμετοχήν είς τους περισσοτέρους από τους φίλτατους αναγνώστας μας που κατέχουνσι μιαν ξεχωρσιθήν θέσην είς τα δρώμενα του πολιτισμού της Τζατζουφιάς.

Υπόλοιποι που επιθυμήτε να συμμετάσχετε είς τα δρώμενα τούτα, στείλτε σας παρακαλώ το βιογραφικόν σας, μιαν ηλεκτρονικήν ταχυδιεύθυνσην εις τα σχόλια ή στο dr.flantzas@gmail.com κε ημείς θα σας ενημερόσομεν τάχυσταν με τον παπαγάλον μας.

Ευχαρισθώ,
Dr.Φλάντζας